Veterinärskydd

Gudog Garanti

Alla bokningar genom Gudog har inkluderat Veterinärskydd vid nödfall, vilket säkrar din hund och ger dig sinnesro i oförutsedda situationer.

Alla bokningar genom Gudog har inkluderat Veterinärskydd vid nödfall, vilket säkrar din hund och ger dig sinnesro i oförutsedda situationer. Gudogs Veterinärskydd är en ersättningsinsats för skador som kräver behandling och veterinärkostnader från auktoriserade, praktiserande veterinärer. Även om det inte är en försäkring, har Gudogs veterinärskydd möjlighet till behandling av kvalificerade yrkesmän och täckning av veterinärkostnader. Den fungerar som ett komplement till privata försäkringar som Gudog-användare (hundvakter och hundägare) har. Veterinärskyddet är uteslutande för gästdjur i samband med en Gudog-bokning, med ett maximalt ersättningsbelopp på 20 000 kronor.

Alla bokningar genom Gudog har inkluderat Veterinärskydd vid nödfall, vilket säkrar din hund och ger dig sinnesro i oförutsedda situationer.

Gudogs Veterinärskydd är en ersättningsinsats för skador som kräver behandling och veterinärkostnader från auktoriserade, praktiserande veterinärer.

Även om det inte är en försäkring, har Gudogs veterinärskydd möjlighet till behandling av kvalificerade yrkesmän och täckning av veterinärkostnader. Den fungerar som ett komplement till privata försäkringar som Gudog-användare (hundvakter och hundägare) har.

Veterinärskyddet är uteslutande för gästdjur i samband med en Gudog-bokning, med ett maximalt ersättningsbelopp på 20 000 kronor.

Gudogs veterinärskydd täcker följande:

Skador orsakade av ett annat djur

Skador orsakade av trafikolyckor

Förtäring av föremål eller främmande kroppar

Förgiftning

Andra skador eller trauman till följd av våld från tredje part

Gudogs veterinärskydd täcker inte följande:

Skador på hundvakter, familjemedlemmar eller rumskamrater

Skador på hundvaktens egendom eller hem

Åldersrelaterad sjukdom eller skada samt sjukdom eller skada till följd av en operation

Kosmetiska operationer

Misshandel, utmattning eller dålig hygien hänförlig till djurägaren

Infektiösa, episodiska (t.ex. epilepsi) eller parasitiska (t.ex. loppor) sjukdomar

Krav för husdjur som saknar mikrochip där så krävs enligt lag

Medicinska eller veterinära kostnader för efterföljande vård utöver den initiala behandlingen, såsom uppföljningsbesök, kontroller, rehabilitering eller andra tilläggsbehandlingar

Behandling eller veterinär kostar mer än 7 dagar efter avslutad bokning

Innan du lämnar in ett krav

Innan du lämnar in ett krav

Informera Gudog! Du måste informera oss inom 48 timmar efter händelsen genom att skicka ett e-postmeddelande till info@gudog.com. Kontakta djurägaren så snart som möjligt för att diskutera situationen och utforska möjliga lösningar. Kontakta din försäkring: Din hem- eller husdjursförsäkring kan täcka delar av eller alla kostnader i samband med händelsen. Skicka in en skadeanmälan till din försäkring innan du söker ersättning från Gudog. Vi kan begära bevis på ditt påstående.

Hur man lämnar in ett krav


1

För att vara berättigad till ersättning måste du skicka in en faktura till Gudog för den relevanta bokningen gjord på Gudog.com, den måste involvera det behandlade husdjuret som anges i bokningen, incidenten måste ha inträffat på bokningsdatumen och du har meddelat Gudog inom 48 timmar efter händelsen.

2

När du har bekräftat att kravet är berättigat, kontakta Gudog supportteam på info@gudog.com och skicka in dokumentation som beskrivs i vår artikel "Vad man ska göra i nödsituationer".

3

Vårt team kommer att utvärdera det inlämnade dokumentet för att avgöra behörighet. Denna process kan ta upp till 10 arbetsdagar och vi kan följa upp med båda parter eller den listade veterinären för ytterligare information.