ANVÄNDARVILLKOR FÖR GUDOG

Uppdaterad: 31 maj 2023

"Denna tolkande översättning är endast avsedd att ge kontextuell klarhet inom de lokala domänerna. Den är inte uttryckligen avsedd att ersätta Gudogs officiella användarvillkor, som finns här: https://gudog.dk/terms

I händelse av tvist, tolkning, rättslig åtgärd eller händelse som kräver en hänvisning till Gudogs användarvillkor, ska Gudogs officiella användarvillkor vara det styrande dokumentet."

Dessa användarvillkor är en kontraktbundet avtal mellan dig och Dogley ApS, CPR-nr. 37346535,Fruebjergvej 3, DK-2100 Köpenhamn Ø ("Gudog", "vi", "oss" och "vår").

Villkoren styr all användning av Gudog-tjänsten via vår online-webbapplikation https://www.gudog.com eller någon lokaliserad version och vår mobilapplikation (tillsammans "Gudog-tjänsten" eller "Tjänsten").

Genom att använda tjänsten samtycker du till att följa och vara juridiskt bunden av dessa användarvillkor("Villkoren"), oavsett om du blir en registrerad användare av tjänsten eller inte. Om du inte godkänner dessa villkor har du inte rätt att använda Gudog-tjänsten.

DEFINITIONER

Djursägare: betyder alla personer som söker efter, kontaktar och bokar djurpassningstjänster. Tjänsteleverantör: betyder varje person som skapar en djurvaktsprofil. Gästhusdjur: betyder alla husdjur och/eller andra husdjur för vilka en husdjursägare söker och/eller beställer djurpassningstjänster. Tjänsteprofil: betyder den offentliga webbsidan där djurvakter listar sina priser och information om de tjänster de erbjuder. Djurpassning: betyder djurrelaterade tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till djurpassning, promenader, träning eller dagis. Bokning: betyder alla överenskomna transaktioner mellan djurägare och tjänsteleverantörer för djurpassningstjänster som anger typen av tjänst, tidsperiod, avgifter och avbokningsregler och andra bestämmelser som bokas via Gudog-tjänsten. Innehåll: betyder text, grafik, bilder, musik, programvara, ljud, video, information, dokument,kompilationer, data eller annat material.

HUR TJÄNSTEN FUNGERAR

Tjänsten Gudog till åter husdjursägare och tjänsteleverantörer att ordna djurpassning. Gudog är en neutral sida, inte en tjänsteleverantör och levererar inte hus djurpassning. Alla transaktioner som genomförs genom Gudog-tjänsten är mellan djurägare och tjänsteleverantörer. Gudogs roll är att underlätta transaktionen. Förutom begränsade återbetalningar och vår akuta veterinärvårdspolicy har Gudog inget ansvar för skador i samband med djurpassning eller som ett resultat av andra transaktioner mellananvändare av Gudogs tjänst.

Tjänsteleverantörer skapar en tjänsteprofil för att ge information om sina djurpassning, inklusive, men inte begränsat till, typ och tillgänglighet av tjänster som erbjuds, information om boende och adress, boende husdjur, erfarenhet med djurpassning, priser och ekonomiska villkor. Dessa profiler är offentligt tillgängliga via Gudog-tjänsten. Eftersom Gudog inte producerar använda innehållet som tillhandahålls för tjänsteprofiler, är vi inte ansvariga för dess riktighet och kan inte verifiera några påståenden fråntjänsteleverantörer. På samma sätt validerar Gudog inte recensioner av tjänsteleverantörer av andradjurägare som kan vara tillgängliga via Gudog-tjänsten, och Gudog garanterar inte att sådana recensioner är korrekta eller legitima.

Djurägare kan interagera med och boka tjänsteleverantörer genom tjänsteprofiler. Alla bokningsförfrågningar är föremål för acceptans av tjänsteleverantören, som inte är skyldig att acceptera någon begäran och kan avslå av vilken anledning som helst. Men när en bokning accepteras, samtycker både tjänsteleverantören och husdjursägaren till att följa priset och andra villkor för bokningen. Endast bokningar gjorda via Gudog-tjänsten är giltiga och drar nytta av det skydd som tjänsten erbjuder. Gudog tar ut avgifter för vissa aspekter av Gudog-tjänsten, som beskrivs i avsnittet AVGIFT OCHBETALNINGAR i dessa villkor.

Djurägare ansvarar för att utvärdera tjänsteleverantörens lämplighet. Gudog lämnar inga utfästelser eller garantier för kvaliteten på tjänsteleverantörer eller om interaktioner och kontakter med användare av tjänsten. Tjänsteleverantörer listade på Gudog står inte under Gudogs ledning eller kontroll, och tjänsteleverantörer bestämmer efter eget gottfinnande hur de ska leverera djurpassningstjänster. Ävenom Gudog ger allmän vägledning till tjänsteleverantörer om säkerhet och djurpassning och till husdjursägare att välja och engagera tjänsteleverantörer, Gudog anställer eller stöder inte tjänsteleverantörer eller djurägare. Även om Gudog genomför en första granskning av alla tjänsteprofiler, så kontrollerar Gudog inte tjänsteleverantörer på annat sätt och kommer inte att på något sätt ansvara för tjänsteleverantörers eller husdjursägares beteende, vare sig online eller offline.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

För att kunna använda vissa aspekter av Tjänsten kommer du att bli tillfrågad för att skapa en användarprofil med användarnamn och lösenord. Du accepterar genom din registrering, att tillhandahålla korrekt information om dig själv och för att hålla den informationen uppdaterad. Du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för din kontoinformation och är ansvariga för all aktivitet på ditt konto. När du använder Gudog-tjänsten samtycker du till:

● Att endast använda Tjänsten på ett lagligt sätt och endast för det avsedda syftet som anges idessa villkor.

● Det är din skyldighet att följa alla tillämpliga internationella, federala och statliga lagar, inklusive skattelagar och förordningar, som gäller för din aktivitet på Tjänsten.

● Att inte tillhandahålla falsk information i din profil, utge sig för att vara en annan person eller enhet eller skapa flera eller dubbletter av konton.

● Att inte använda Tjänsten för att ordna leverans och köp av tjänster med en annan användare, och sedan genomföra transaktioner för dessa tjänster utanför Gudog-tjänsten.

● Inte att komma åt eller använda tjänsten i konkurrenssyfte eller för att skicka spam eller marknadsföra andra produkter eller tjänster.

● Att inte använda Tjänsten på något sätt som är avsett att skada eller skicka hotfulla eller ärekränkande meddelanden till andra användare, eller att bryta mot de lagliga rättigheterna (till exempel integritetsrättigheter) för annan användning, vilket ska bestämmas efter Gudogs gottfinnande.

● Att inte bete sig eller agera på något sätt som kan orsaka störningar eller skada för Gudog-anställda, bestämt efter Gudogs gottfinnande.

● Att inte skriva recensioner om tjänsteleverantörer som inte är baserade på din personliga erfarenhet, som medvetet är felaktiga eller vilseledande eller bryter mot dessa villkor.

● Du har inga rättigheter i eller till någon del av tjänsten förutom rätten att använda dem i enlighetmed dessa användarvillkor.

● Att inte använda verktyg för att komma åt, kopiera, skaffa information eller övervaka Tjänsten eller någon del eller innehåll därav.

● Att inte missbruka Tjänsten genom att medvetet introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som skulle skada Tjänsten.

Gudog förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta en användares åtkomst till Tjänsten förvarje åtgärd som utgör ett brott mot Villkoren.

DJURÄGARES ANSVAR

● Det är ditt eget ansvar att avgöra om användningen av tjänsten är lämplig för ditt husdjur och att välja en tjänsteleverantör. Gudog lämnar inga garantier angående kvaliteten på tjänsteleverantörer eller deras boende. Gudog är inte part i något avtal eller transaktion mellan husdjursägaren och tjänsteleverantören och kan därför inte verifiera eller autentisera påståendenfrån en tjänsteleverantör.

● Du måste se till att dina husdjur är vid god hälsa, är vaccinerade och att alla försiktighetsåtgärder mot loppor, parasiter och andra smittsamma sjukdomar har vidtagits.

● Du måste tillhandahålla all relevant information till tjänsteleverantörer om ditt husdjur, inklusive men inte begränsat till medicinska problem, beteendeproblem, kostrestriktioner, allergier eller andra tillstånd, innan du påbörjar en bokning.

● Du måste ge tjänsteleverantören tillåtelse att besöka och/eller inspektera ditt/dina husdjur.● Du måste vara tillgänglig för en Meet and Greet med ditt husdjur och tjänsteleverantör i alla fall

innan en bokning påbörjas.● Du måste se till att Tjänsteleverantören får relevant kontaktinformation för att kontakta dig, en

alternativ kontaktperson som kommer att kunna ta ditt husdjur och ditt husdjurs veterinär ihändelse av en nödsituation.

● Du samtycker till att om du misslyckas med att hämta ditt/dina husdjur efter en bokning, kantjänsteleverantören, efter eget gottfinnande, placera ditt/dina husdjur i alternativt boende, fosterfamilj, djurhem eller hos andra myndigheter. Dessutom samtycker du till att ersätta Tjänsteleverantören för alla kostnader och utgifter i samband med sådana åtgärder.

● Du bekräftar att Gudog förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort dina husdjur frånen tjänsteleverantörs vård om det anses nödvändigt för säkerheten för ett husdjur, tjänsteleverantören eller någon person som bor hos tjänsteleverantören.

● Du samtycker till att du är ensam ansvarig för att betala eventuella tillämpliga skatter som uppstår till följd av din användning av Gudog-tjänsten. Detta inkluderar, utan begränsning, eventuell moms eller inkomstskatt på avgifter som betalas eller tas emot av dig via Gudog-tjänsten.

TJÄNSTELEVERANTÖRERS ANSVAR

● Du bekräftar att du som tjänsteleverantör måste följa lokala lagar, förordningar och andra krav. Du samtycker till att Gudog inte är ansvarig för om tjänsteleverantörer inte har erhållit nödvändiga tillstånd eller inte uppfyller andra nödvändiga krav för att lagligt kunna erbjuda djurpassning.

● Du samtycker till att du och andra som bor i ditt boende frivilligt går med på att erbjuda djurpassning.

● Du samtycker till att fritt och frivilligt tillhandahålla all nödvändig information för din tjänsteprofil, inklusive ditt namn, adress och erfarenhet av djurpassning, och du godkänner att denna information kommer att publiceras på din tjänsteprofil.

● Du samtycker till att Gudog förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om att bli tjänsteleverantörom vi efter eget gottfinnande fastställer att sökanden inte är lämplig. Vi har ingen skyldighet att avslöja skälet till vårt beslut att avslå en ansökan.

● Du måste begära all relevant information från husdjursägare angående gästhusdjur, inklusivemen inte begränsat till medicinska problem, beteendeproblem, kostrestriktioner, allergier eller andra tillstånd, innan du påbörjar en bokning.

● Du kommer att vara tillgänglig för en Meet and Greet med husdjursägaren och gästhusdjuret i allafall innan en bokning påbörjas.

● Du samtycker till att du ska föra ett register som innehåller en beskrivning av de husdjur du får i din vård, datum för ankomst och avresa, dagliga aktiviteter under djurpassning samt namn och adress till husdjursägaren.

● Du håller med om att alle djurpassningstjänster måste ges med rimlig kompetens och omsorg, särskilt när det gäller boende, välfärd och sjukdomsbekämpning.

● Du samtycker till att hålla alla husdjur kopplade i allmänna utrymmen.● Du samtycker till att följa alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att husdjur har säkra resor i

offentliga eller privata transporter. Du kommer alltid att följa lokala lagar för alla typer av transporter och se till att hämtning och/eller avlämning sker på den schemalagda tid som du och djurägaren kommit överens om.

● Du samtycker till att hålla husdjursägaren kontinuerligt uppdaterad angående hälsan hos gästhusdjur och att omedelbart svara på alla önskemål från husdjursägaren under en bokning.

● Du samtycker till att de första och alla framtida bokningar som görs med en husdjursägare som introducerats av Gudog kommer att bokas via tjänsten och att underlåtenhet att följa denna policykommer att resultera i avstängning eller uppsägning från tjänsten.

● Du samtycker till att ge Gudog en evig, icke-exklusiv, icke-betalbar licens att använda, kopiera,framföra, offentligt visa, reproducera, anpassa, modifiera, överföra, sända, förbereda härleddaverk av och/eller distribuera ditt innehåll i samband med tillhandahålla och/eller marknadsföra Gudog-tjänsten och att underlicensiera dessa rättigheter till tredje part.

SYSSELSÄTTNING

Gudog är inte en arbetsförmedling och fungerar inte som arbetsgivare för någon användare som anmäler sig till tjänsten. Tjänsteleverantören är ensam ansvarig för att avslöja alla intäkter som gjorts genom bokningar via tjänsten och för att följa nationella, federala och statliga skattelagar och regler som är tillämpliga på deras aktivitet på tjänsten. Gudog kommer inte att vara ansvarig för någon skatt eller innehållande, inklusive men inte begränsat till, arbetslöshetsförsäkring, arbetsgivaransvar, social trygghet i samband med din användning av Tjänsten. Om Gudog visar sig vara ansvarig för någon form av skatt i samband med Tjänsteleverantörens användning av Tjänsten är du som tjänsteleverantör skyldig att omedelbart betala Gudog motsvarande belopp inklusive eventuella böter och ränta.

LOKALA REGLER

Genom att använda Gudog-tjänsten bekräftar du att du är minst 18 år gammal och kommer att följa alla lagar och förordningar som gäller för dina aktiviteter som bedrivs genom Gudog-tjänsten.

Djurägare måste se till att deras husdjur är vaccinerade, märkta och/eller mikrochips enligt lokala lagar eller förordningar och att de har och kommer att upprätthålla alla obligatoriska försäkringar som rör de husdjur vars vård du anförtror tjänsteleverantörer (och att sådana försäkringar kommer att vara fördel förtredje part, inklusive tjänsteleverantörer, i samma utsträckning som de gynnar dig).

Som tjänsteleverantör måste du försäkra dig om att du enligt lag har rätt att tillhandahålla djurspassning inom det juridiska området där du levererar djurpassning; att du har följt och kommer att följa alla lagaroch förordningar och har erhållit alla tillstånd som krävs för att lagligt tillhandahålla husdjurstjänster; och

att du när du levererar djurpassning, kommer att följa lokala djurskyddslagar och se till att husdjuren du tar hand om hålls i lämpliga bostäder, försedda med tillräcklig mat, dryck, motion, skyddade i en nödsituation och skyddade från smittsamma sjukdomar.

AVGIFTER OCH BETALNING

Tjänsteleverantörer kan sätta priset på djurpassningstjänster inom de parametrar som tjänsten tillåter. Gudog tar ut en serviceavgift motsvarande 15 % av bokningen till tjänsteleverantörer för att täckakostnader som inkluderar men inte är begränsade till: betalningshantering, kundsupport, webbplatsadministration, veterinärskydd och marknadsföring.

Djurägare kan köpa djurpassningstjänster från en tjänsteleverantör genom att slutföra bokningsproceduren enligt följande:

● Djurägaren väljer en tjänsteleverantör från listan över registrerade på Gudog-tjänsten.● För att skicka en bokningsförfrågan till en tjänsteleverantör husdjursägaren kommer att bli

ombedd att fylla i ett formulär med detaljer inklusive namn, telefonnummer, postnummer, gästenshusdjursinformation, typ djurpassningstjänste, som söks och datum(ar) det önskas att djurpassningstjänsten genomförs.

● En bokning är inte giltig, om det inte accepteras av tjänsteleverantören.● När en bokning har accepterats kommer hela bokningsbeloppet omedelbart att debiteras på

djurägarens kort. Detta kan också inkludera en serviceavgift som ska betalas till Gudog och där det krävs enligt lag kommer det debiterade beloppet också att vara inklusive tillämpliga skatter.

● Gudog kommer först att initiera betalning till tjänsteleverantören den första arbetsdagen efter genomförd bokning.

När man betalar för djurpassning kommer djurägaren att förse Gudog med ett giltigt, uppdaterat kreditkort eller annan betalningsinformation och behålla en giltig betalningsmetod på sin profil så länge som djurägaren har utestående bokningsförfrågningar. Gudog kommer att validera betalningsinformation närdu skapar en bokning. Betalningsinformation lagras säkert av betaltjänsten Mangopay. Djurägare godkänner Gudog att debitera sin betalningsmetod för avgifter som uppstår på Gudog-tjänsten när de förfaller. Gudog förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta bokningar efter eget gottfinnande och att hålla inne alla belopp som annars ska betalas till tjänsteleverantörer om bedräglig aktivitet rimligen misstänks.

Betalningsbehandlingstjänsterna tillhandahålls av Mangopay och är föremål för Mangopays allmänna villkor för användning ("Mangopays villkor"). Genom att acceptera dessa Villkor eller fortsätta att använda Gudog-tjänsten samtycker du till att vara bunden av Mangopays Villkor, som kan ändras av Mangopay från tid till annan. Du samtycker till att förse Gudog med korrekt och fullständig information om dig och dittföretag, och du godkänner Gudog att dela den och transaktionsinformation relaterad till din användning avbetalningsbehandlingstjänsterna som tillhandahålls av Mangopay. Gudog förbehåller sig rätten att bytaleverantör av betalningshantering eller använda alternativa leverantörer eller backup-leverantörer efter eget gottfinnande.

AVBOKNINGAR OCH ÅTERBETALNINGAR

Användare kan när som helst avboka en bokning via Gudog-tjänsten. Alla återbetalningar kommer attgöras med samma betalningsmetod som användes för att bekräfta en bokning.

● Om en djurägare avbokar mer än 3 dagar innan bokningen är planerad att börja, kommer Gudog att återbetala bokningsbetalningen till djurägaren, inklusive serviceavgiften.

● Om en djurägare avbokar mindre än 3 dagar innan bokningen är planerad att börja, kommer Gudog inte att återbetala bokningsbetalningen till djurägaren eller serviceavgiften.

● Om en tjänsteleverantör avbokar en bokning före eller under en bokning, kommer Gudog att återbetala bokningsbetalningen till husdjursägaren, inklusive serviceavgiften. Tjänsteleverantörer som upprepade gånger avbokar bekräftade bokningar kan tillfälligt eller permanent tas bort från Gudog-tjänsten.

● Om Gudog efter eget gottfinnande fastställer att en tjänsteleverantör har misslyckats med att leverera djurpassning enligt överenskommelse och om en hel eller delvis återbetalning kommer att ges till djurägaren.

● Gudog initierar betalningar till tjänsteleverantören den första arbetsdagen efter genomförd bokning. När betalning till tjänsteleverantören har skett, finns ytterligare betalningstvister mellan djurägaren och tjänsteleverantören, och Gudog har ingen skyldighet att medla eller underlätta en lösning.

VETERINÄRSKYDD

Om en situation uppstår där ett gästhusdjur kräver akut veterinärbehandling, måste tjänsteleverantörer göra rimliga ansträngningar för att informera husdjursägaren och Gudog så snart som möjligt. Omhusdjursägaren inte kan nås efter rimliga ansträngningar, godkänner husdjursägaren tjänsteleverantören att omedelbart söka behandling för gästens husdjur. Djurägaren samtycker till att de kommer att stå för hela kostnaden för sådan akut medicinsk behandling och kommer att ersätta tjänsteleverantören i enlighet med detta för eventuella medicinska betalningar som görs av tjänsteleverantören. Djurägarenkan komma att få kostnaderna för sådan akut medicinsk behandling ersatta helt eller delvis av Gudog genom Gudogs veterinärskydd. Gudogs veterinärskydd täcker vissa veterinäravgifter, upp till max 20 000SEK per bokningsperiod som uppstår till följd av en incident i samband med en bokning där ett eller flera gästhusdjur kräver:

● Ett akut besök hos en veterinär.● Utgifter för medicin och/eller vissa operationer.

För att kvalificera sig för veterinärskydd från Gudog måste djurägare uppfylla alla skyldigheter i Gudogs "Emergency Vet Care Policy". Om en husdjursägare vill göra ett krav på veterinärskydd, kommer Gudog att bedöma anspråket, vilket kan ta upp till 2 veckor, och kommer i god tro ensam att avgöra om djurägaren har uppfyllt villkoren. Veterinärskydd kan endast sökas via Gudog efter att djurägare har sökt ersättning genom sin egen försäkring, och ersättning här avslogs, eller täcker inte alla relaterade kostnader. I detta sammanhang kan Gudog begära att djurägarens egen försäkringsgivare tillhandahåller all dokumentation som rör försäkringskrav som du gör.

Ingenting i denna klausul begränsar något ansvar som tjänsteleverantören är skyldig till husdjursägaren eller Gudog i samband med djurpassningstjänsterna.

UPPSÄGNING OCH RADERING AV DITT KONTO

Du kan avsluta och ta bort ditt Gudog-konto när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till info@gudog.com. Om ditt konto raderas kommer du att vara personligen och ensam ansvarig för alla pågående transaktioner som du gör eller debiteringar som du ådrar dig innan din uppsägning/radering.

Du förstår och samtycker till att vi inte har någon skyldighet att tillhandahålla Gudog-tjänsten på en vissplats eller område, eller att fortsätta tillhandahålla den när vi väl har börjat. Gudog förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande och utan ansvar gentemot dig, med eller utan orsak, med eller utanföregående meddelande, och när som helst (a) avsluta dessa villkor eller din åtkomst till tjänsten, och (b) ta bort eller ändra ditt användarinnehåll (c) inaktivera eller ta bort ditt konto eller din registrering eller liknande användning av tjänsten. Gudog kan meddela uppsägning via vanlig post eller e-post.

I händelse av uppsägning eller radering av konto, våra äganderätter, ansvarsfriskrivningar, gottgörelser, ansvarsbegränsningar och diverse bestämmelser ska överleva sådan uppsägning och Gudog har inte heller någon skyldighet att ta bort eller returnera Användarinnehåll som du har lagt upp på Tjänsten, och kommer inte att erbjuda ersättning för eventuella förluster.

ANSVAR

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Gudog, dess dotterbolag, ägare, styrelseledamöter, anställda, agenter, såväl som dess tredjepartsleverantörer, under inga omständigheter hållas ansvariga för alla skador, vare sig de är direkta, indirekta, allmänna, speciella, kompenserande och/eller följdskador som uppstår till följd av eller relaterade till ditt eller någon annans beteende isamband med Gudog-tjänsten, inklusive utan begränsning (a) någon skada, skada eller dödsfall som du eller någon tredje part lidit av; (b) känslomässig ångest; (c) all förstörelse av information; (d) Tjänsteleverantörens underlåtenhet att tillhandahålla tjänster till husdjursägaren; (e) varje tvist mellan entjänsteleverantör och/eller husdjursägare; (f) någon skada som Pet har lidit; (g) någon skada på personlig egendom eller tillhörigheter; något annat beteende, agerande eller underlåtenhetfrån någon annan parts sida och/eller annan skada som härrör från tillit till information eller innehåll som publicerats på eller överförts via Gudog-tjänsten, eller för någon interaktion med andra användare av Gudog-tjänsten, oavsett om det är online eller offline. Detta inkluderar alla anspråk, förluster eller skador som uppstår från användarnas beteende som försöker lura eller skada dig. Gudog kommer under inga omständigheter att vara ansvarig för direkta eller indirekta konsekvenser av att en husdjursägare eller tjänsteleverantör inte följer tillämpliga lagar och förordningar.

Gudog kommer under inga omständigheter att vara ansvarigt gentemot dig för några indirekta, speciella, oförutsedda skador eller följdskador, speciella, oförutsedda skador eller följdskador eller för affärsförlust eller förlust av vinst, intäkter, kontrakt, data, goodwill eller andra liknande förluster eller utgifter som uppstår till följd av eller relaterade till användningen av eller oförmåga att använda Gudog-tjänsten, inklusive men inte begränsat till skador relaterade till all information som erhållits från Gudog-tjänsten, borttagning av din profilinformation eller recension (eller annat innehåll) från Gudog-tjänsten, eventuell avstängning eller uppsägning av din åtkomst till Gudog-tjänsten eller något fel, utelämnande, avbrott, defekt, försening i drift eller överföring av Gudog-tjänsten, även om vi är medvetna om möjligheten tillsådana skador, förluster eller utgifter.

Med undantag för de begränsade återbetalningar som godkänts av Gudog i enlighet med Gudogs "Emergency Vet Care Policy" och de ersättningsbelopp som ska betalas av Gudog som anges i dessa villkor, Gudogs samlade ansvar gentemot dig eller någon tredje part i alla frågor som uppstår ur eller relaterade till Gudog Tjänsten eller dessa villkor överstiger de belopp som du betalat till Gudog (särskilt exklusive belopp som betalats till tjänsteleverantörer) under de tolv (12) månaderna före händelsen som gav upphov till ansvar, eller, om du inte har betalat Gudog för användningen av alla tjänster, beloppet 100,00 € (eller motsvarande i lokal valuta).

Du är ensam ansvarig för alla relationer, avtal eller arrangemang mellan dig och en annan användare,och du inleder alla transaktioner eller handlar med en annan användare på egen risk. Du accepterar ansvar för alla beslut eller åtgärder som vidtas med hänsyn till all information som finns eller utelämnasfrån Tjänsten. Om du har en tvist med en tjänsteleverantör eller husdjursägare samtycker du till att hålla Gudog, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter skadeslösa från alla anspråk och skador av något slag, kända eller okända, som uppstår ur eller på något sätt i samband med sådana tvister.

INTEGRITET

All personlig information som lämnas till tjänsten omfattas av vår integritetspolicy. Genom att komma åt eller använda Gudog-tjänsten bekräftar du att du har läst och förstått vår integritetspolicy. Tjänsten kräver användning av och/eller kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser (som GoogleMaps). Du bekräftar och samtycker till att Gudog inte på något sätt är ansvarig för tillgängligheten eller riktigheten hos sådana webbplatser eller resurser; Innehållet, produkterna eller tjänsterna på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser. Du accepterar ensamt ansvar för och tar alla riskersom uppstår från din användning av sådana webbplatser eller resurser.

ERSÄTTNING

Du måste gottgöra, försvara och hålla oskadlig Gudog och dess dotterbolag, styrelseledamöter, ägare, anställda, agendor och tredjepartsleverantörer mot alla anspråk, orsaker, förluster, kostnader, skador och/eller ansvar, inklusive rimliga juridiska avgifter och juridiska kostnader eller annat ansvar föreventuella anspråk på intrång som uppstår från (a) användning av tjänstens tjänster; (b) transaktioner och interaktioner, online eller offline, med andra användare av tjänsten; (c) brott mot dessa villkor; (d) tvister med andra användare av tjänsten; (e) dina felaktigheter, felaktiga framställningar eller brott mot tillämpliglag; (f) egendomsskada eller personskada på tredje part orsakad av ditt husdjur eller husdjur i din vård;(g) Ditt innehåll.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI

Innehållet och tjänsterna som finns på Gudog-tjänsten, inklusive text, grafik, information, länkar eller andra element, tillhandahålls "i befintligt skick". Recensioner, profiler, råd, åsikter, uttalanden, erbjudanden eller annan information eller innehåll som görs tillgängligt via Tjänsten, men inte direkt av Gudog, är de av deras respektive författare, som är ensamt ansvariga för sådant innehåll. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter, avsäger sig Gudog, dess dotterbolag, ägare, styrelseledamöter, anställda, agenter, såväl som dess tredjepartsleverantörer, avsäger sig uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, med avseende på Gudog-tjänsten, garantier för säljbarhet,lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång och noggrannhet. Dessutom avsäger sig Gudog uttryckligen alla garantier angående lämpligheten hos alla tjänsteleverantörer som erbjuder djurpassning genom Gudog-tjänsten.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt material som tillhandahålls på tjänsten, inklusive men inte begränsat till innehåll, information, dokument, produkter, logotyper, grafik, ljud, bilder, kompilationer och tjänster skyddas av upphovsrätt och varumärken som ägs av Gudog, dess dotterbolag eller respektive tredje parts författare, utvecklare eller leverantörer. Förutom vad som anges häri får inget av materialet modifieras, kopieras, skrivas ut, reproduceras, distribueras, återpubliceras, framföras, laddas ner, visas, publiceras, överföras och/eller på

annat sätt användas i någon form eller på något sätt, inklusive men inte begränsat till för elektronisk,mekanisk, fotokopiering, inspelning eller på annat sätt utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Gudog. Förutom vad som är tillåtet i dessa användarvillkor har du ingen rätt att använda "Gudog"-namnet eller något av "Gudog"-varumärken, logotyper, domännamn och andra varumärkesegenskaper.

ÄNDRINGAR I SERVICE

Gudog kommer ständigt att uppdatera och förbättra Tjänsten för att erbjuda nya och innovativa funktioner och tjänster. Som ett resultat av detta kan vi behöva uppdatera, återställa, sluta erbjuda och/eller stödjaen viss del av Tjänsten eller funktion relaterad till Tjänsten. Dessa ändringar av tjänsten kan påverka, ta bort eller återställa dina tidigare aktiviteter på tjänsten, funktioner du använder, din tjänstprofil och/eller ditt användarinnehåll. Du samtycker till att en nyckelfunktion i vår Tjänst är att ändringar av Tjänsten kommer att ske över tid och detta är viktigt på grundval av vilken vi ger dig tillgång till Tjänsten. När vi har gjort ändringar i Tjänsten kommer din fortsatta användning av Tjänsten att indikera att du har accepterat alla ändringar i Tjänsten. Du kan när som helst sluta använda tjänsten eller avsluta ditt konto.

ÄNDRINGAR AV VILLKOR

Du förstår och samtycker till att vi kan ändra villkoren då och då och att sådana ändringar kommer att träda i kraft när vi publicerar de ändrade villkoren på Gudog-tjänsten, om inte annat krävs enligt tillämpliglag. Din fortsatta tillgång till och användning av Gudog-tjänsten efter att vi har publicerat de ändradevillkoren kommer att utgöra ditt samtycke till att vara bunden av de ändrade villkoren.

LAGVAL

Dessa villkor är föremål för och tolkas i enlighet med dansk lag.

ANDRA BESTÄMMELSER

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer detta inte att påverka fortsättningen i full kraft och påverka resten av bestämmelserna.

TVISTER OCH KONTAKT

Om du har några meningsskiljaktigheter, frågor eller funderingar om Gudog-tjänsten, dessa villkor eller något annat dokument som nämns häri, vänligen kontakta oss via e-post på info@gudog.com.

MANGOPAY PAYMENT SERVICES FRAMEWORK AGREEMENT


General Terms and Conditions of Use for Payment Services

Version as of 1 September 2021

Concluded between:

The customer, whether a legal person or a natural person registered with the Commercial and Companies Registry in a Member State of the European Union or in a State party to the European Economic Area or in a third country imposing equivalent obligations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism, acting on its behalf exclusively for professional purposes (commercial, industrial, craft or freelance professions),

hereinafter referred to as the "Account Holder" or "Professional Account Holder",

or

The customer, a natural person residing in a Member State of the European Union or in a State party to the European Economic Area or in a third country imposing equivalent obligations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism, acting on its behalf exclusively for non-professional purposes,

hereinafter referred to as the "Account Holder" or Consumer Account Holder", on the one hand, and

MANGOPAY SA, a limited liability company under Luxembourg law, having its registered office at 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg and registered with the Luxembourg Commerce and Companies Registry under number B173459 (the amount of the share capital can be can be consulted here :https://www.mangopay.com/legal-notice/), authorised to carry out business within the European Economic Area, as an electronic money institution approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu,

hereinafter referred to as the "Service Provider", on the other hand,

hereinafter referred to separately as a "Party" or together as the "Parties".

Disclaimer

The Account Holder is invited to carefully read this Framework Agreement communicated to them by the Platform before accepting it. The Account Holder is invited to download it on a Durable Medium. By default, communications with the Service Provider are always carried out via the Platform, in accordance with the terms and conditions set out in the General Terms and Conditions of the Website, except where a separate mode of communication is provided for in the Agreement.

1. Definitions

For the purposes hereof, the following terms are defined as follows:

"Authentication" means the procedures defined by the Platform to verify the identity of the Account Holder or the validity of a Payment Order. These procedures include the use of Identification Data.

"Banks"means the credit institutions in charge of protecting the funds collected by the Service Provider on behalf of the Account Holder. These funds are recorded in its records in an escrow account opened for this purpose with an institution designated by the Service Provider. The Service Provider reserves the right to select any other approved credit institution.

"Beneficiary" means a legal or natural person who is a creditor of a Payment Transaction issued by the Account Holder.

"Card" means the bank, charge or credit card used to transfer funds to a named Account Holder on their Payment Account opened in the Service Provider's records. This card is attached to one of the following card networks: Visa, MasterCard or CB.

"Payment Account" or "Account" means the Payment Account operated by the Service Provider in the name of the Account Holder and used for the purpose of implementing payment transactions. In no case shall the Account be treated as a deposit account. The Account is denominated in the currency indicated on the Website upon registering.

"General Terms and Conditions of the Website"means the general terms and conditions of use of the Website concluded between the users of the Website and the Platform, governing, in particular, access to the Website.

"Framework Agreement" means these General Terms and Conditions of Use for Payment Services, together with the Subscription Form, governing the use of the Payment Services and the management of the Payment Account by the Service Provider.

"Identification Data" means the Account Holder's unique identifier and password enabling them to access their Personal Space.

"Personal Data" means any information relating to the Account Holder as a natural person, or to a natural person related to the Account Holder as a legal person (in particular, a designated company representative, a beneficial owner, an Authorised Person), within the meaning of European Regulation 2016/679 on the protection of personal data.

"Personal Space" means the Account Holder's dedicated environment, accessible on the Platform Website, enabling them to access their Payment Account and use the Payment Services.

"Subscription Form" means the form to be completed by any prospective customer wishing to subscribe to the Payment Services, accessible on the Website upon registration or made available by the Platform.

"Business Day" means a calendar day except Saturdays, Sundays and public holidays in mainland France and Luxembourg, and any other day designated as such by the Service Provider.

"Payment Method" means the payment method other than the Card, listed on the Website, the acquisition of which is offered by the Service Provider as an option. The Account Holder activates the Payment Method of their choice from their Personal Space.

"Payment Transaction" means a periodic or one-off transfer, ordered by the Account Holder, or by any authorised representative, debiting the Payment Account.

"Payment Order" means the instruction given by the Account Holder to the Service Provider in accordance with the procedure set out in the Framework Agreement to carry out a Payment Transaction.

"Payment Page" means the page secured by the Service Provider's electronic payment service provider

"Data Subject" means the Account Holder as a natural person or any natural person related to the Account Holder (in particular, a designated company representative, a beneficial owner, an Authorised Person) whose Personal Data is processed in the context of the implementation of this Framework Agreement.

"Authorised Person" means any agent appointed by the Account Holder to access the Payment Account and use the Payment Services on its behalf.

"Platform" means the entity, whose contact details are indicated in the General Terms and Conditions of the Website, that operates the Website. It prepares, facilitates and advises prospective customers with a view to the conclusion of the Framework Agreement via its Website. It assists Account Holders throughout their relationship with the Service Provider in carrying out their Payment Transactions. It collects the documents required to open the Account. The Platform does not collect funds except its fees..

"Service Provider" means MANGOPAY SA, an issuer of Electronic Money approved in Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier under reference No. 3812 and authorised to carry out its activity in all member countries of the European Union. The Service Provider is included in the list of electronic money institutions available at https://searchentities.apps.cssf.lu/searchentities/search?language=fr#Home.

"Third-Party Payment Service Provider" or "Third-Party PSP" means any institution, other than the Service Provider, authorised in a country that is a member of the European Union or a party to the European Economic Area or in a third country imposing equivalent obligations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism.

"Platform's Customer Service Department"means the service whose contact details are stated on the Website, from which the Account Holder may obtain information relating to the Framework Agreement.

"Payment Services" means the payment services defined in points 3 and 5 of the Appendix to the Luxembourg Law of 10 November 2009 relating to payment services.

"Website" means the website operated by the Platform, the purpose of which is to sell goods or services to Users or to collect funds from them, or to put Account Holders in contact with Users.

"Durable Medium" means any instrument that enables the Account Holder to store information addressed personally to the Account Holder in order to be able to refer to it at a later date for a period of time appropriate to the purpose for which the information is intended and that enables the identical reproduction of the stored information. This is usually in the form of a PDF file.

"Account Holder" means any legal person or natural person acting on its own behalf and in whose name a Payment Account is opened to use the Payment Services.

"User" means any legal person or natural person who has transferred funds to an Account Holder through the Website using their Card or any other Payment Method accepted by the Service Provider to transfer funds.

2. Purpose

The purpose of the Framework Agreement is to define the conditions under which the Service Provider provides Payment Services to the Account Holder..

These Payment Services include:

 • the opening and management of Payment Accounts,
 • crediting the Payment Account: the registration of funds transferred by Cards or by any other Payment Method accepted by the Service Provider; the receipt of transfers.
 • debiting the Payment Account: the implementation of one-off or recurring Transfer Transactions, the charging of fees due hereunder, the reversal of transfers of funds by Cards (or by any other Payment Method).

The Account shall not be subject to any overdraft, advance, credit or discount. The Service Provider does not offer a currency exchange service.

The Service Provider has authorised the Platform to facilitate the conclusion of this Agreement with each Account Holder and to support them throughout their relationship with the Service Provider.

3. Subscribing to the Services

3.1. Subscription Terms and Conditions

The Framework Agreement is concluded remotely, according to the terms and conditions provided by the Platform in the General Terms and Conditions of the Website. In order to be able to conclude the Framework Agreement online, the applicant must have access to equipment (hardware and software), for which it is solely responsible.

By default, acceptance of the Framework Agreement is carried out remotely via the Website and is confirmed by an electronic signature. The applicant may request to sign the Agreement by hand. To this end, the Applicant must print this Agreement, sign it, and return it electronically or by post to the Platform's Customer Service Department, the contact details of which are indicated in the General Terms and Conditions of the Website.

In case of a handwritten signature, the date of conclusion of the Framework Agreement is deemed to be the date indicated on it, and in the absence of a date, it will be deemed to be the date of receipt of the Framework Agreement by the Platform.

The electronic signature of the Framework Agreement is carried out via the Website. The date of conclusion of the Framework Agreement corresponds to the date on which the applicant completes the electronic signature process indicated on the Website

The Framework Agreement concluded between the Parties by electronic means shall have the same probative value as a paper Framework Agreement.

3.2. Contractual Documents

The Framework Agreement is composed of:

 • these General Terms and Conditions of Use for Payment Services,
 • the Subscription Form available on the Website,

These General Terms and Conditions of Use for Payment Services are made available to the Account Holder on the Website and can be downloaded on a Durable Medium. At any time during the contractual relationship, the Account Holder may, upon request, receive these documents in paper form

4. Opening an Account

4.1. Necessary Conditions and Prerequisites for Opening an Account

Any natural person aged at least eighteen (18) years who is legally capable, and any legal person, resident and/or registered in a Member State of the European Union or in a State party to the Agreement on the European Economic Area or in a third country imposing equivalent obligations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism, may submit an application to open an Account provided that the natural person is listed on the Website as a consumer or as a professional. A legal person can only be listed as a professional.

Upon submission of the Account Holder's application for registration to the Platform and throughout the duration of the Framework Agreement, the Account Holder declares:

 • that they are at least eighteen (18) years of age and legally capable, or that they are duly constituted as a company,
 • that they are acting on their own behalf;
 • that all the information provided at the time of registration is true, accurate and up to date.

4.2. Registration and Account Opening Procedure

4.2.1. Information and Supporting Documents

Prospective Customers shall provide the Platform with the information and documents listed below, using the Application Form, if the said information and documents are not already in the Platform’s possession.

The prospective customer undertakes to transmit the information and documents corresponding to its capacity, either as a professional or as a consumer.

For a Consumer Account Holder as a natural person:

 • their surname, first name, email address, date and place of birth, nationality and country of residence
 • a copy of a valid official identity document of the Account Holder (e.g., identity card, driving licence and, for non-EU nationals, a passport).

For a Professional Account Holder:

 • for natural persons:
  • their surname, first name, email address, date of birth, nationality and country of residence.
  • an original or a copy of an extract from the official register, dated less than three (3) months ago, establishing the registration as a trader or in the national register of trades or any other professional body to which the Account Holder belongs.
  • a copy of a valid official identity document of the Account Holder (e.g., identity card, driving licence and, for non-EU nationals, a passport).
 • for legal persons:
  • their name, type of organisation, capital, the address of their registered office, the 6 description of their activity, the identity of the partners and corporate managers, as well as the list of beneficial owners as defined by the regulations,
  • a Kbis extract (Certificate of Incorporation) or an equivalent document less than three (3) months old justifying its registration with the Commercial and Companies Registry of a Member State of the European Union or of a State party to the Agreement on the European Economic Area or of a third country imposing equivalent obligations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism, and its articles of association. This document must state the name, legal status, address of the registered office and the identity of the partners and corporate managers mentioned in Section 1 and Section 2 of Article R.123-54 of the French Commercial Code or their equivalents in foreign law.
  • a copy of the articles of association and any decisions appointing the certified legal representative;
  • a copy of the identity card or passport of the legal representative and, if applicable, of the beneficial owner(s).
  • The declaration of the beneficial owners of the legal person holding more than 25%, if the prospective customer has not declared their beneficial owners in the national register, or if they are not subject to this obligation.

The Account Holder may also be asked to provide a bank statement for an account opened in their name with a Third-Party PSP.

It is expressly provided that the Service Provider reserves the right to request, prior to any registration and at any time during the duration of the Framework Agreement, additional documents concerning the Account Holder, the beneficial owner or a specific Payment Transaction.

4.2.2. Payment Account Limitation

At the discretion of the Service Provider, the use of a Payment Account may be limited without the Service Provider needing to justify its decision to the Account Holder concerned. In particular, the operation of the Payment Account will be limited if the Account Holder has not transmitted all the information and documents required by the Service Provider, as listed above. These limits are indicated to the Account Holder by the Platform.

4.2.3. Finalisation of the Registration Process

After concluding the Framework Agreement, the Account Holder must provide all the information and supporting documents requested by the Platform. By agreeing to the terms of the Framework Agreement, the Account Holder agrees that the Platform may forward to the Service Provider its application for registration as an Account Holder and all supporting documents received by it.

Only the Service Provider can accept the registration of a prospective customer as a Payment Account Holder on behalf of the prospective customer. This agreement will be notified to the Account Holder by the Platform by any means in accordance with the terms and conditions set out on the Website.

Only the Service Provider can accept the registration of a prospective customer as a Payment Account Holder on behalf of the prospective customer. This agreement will be notified to the Account Holder by the Platform by any means in accordance with the terms and conditions set out on the Website.

5. Payment Account Operation

The amounts credited to the Payment Account result from funds transferred by Card (or by any other 7 Payment Method accepted by the Service Provider), or from the receipt of a transfer. The amounts debited to the Payment Account result from: the implementation of a Payment Order to an account opened in the records of a Third-Party Payment Service Provider, the debiting by the Provider of the fees owed by the Account Holder under the Framework Agreement, or the reversal of a transaction by Card (or by any other Payment Method).

5.1. Acquiring Payment Orders by Cards on the Payment Account

The Payment Account may be funded by Card (or any other Payment Method accepted by the Service Provider), in one or more instalments. When the User wishes to carry out such an operation, they must identify themselves on the Website by indicating their User identifier (valid email address) and password or by logging in via their Facebook account. The order for the transfer of funds is entered on a dedicated Payment Page. For any payment, the User may be asked to enter a single-use code notified on their mobile phone to the institution issuing the Card. If necessary, it is the Service Provider's responsibility to refuse any payment at its own discretion and without this decision giving rise to any compensation whatsoever. The funds transfer transaction is carried out by the institution issuing the Card. Any dispute of such a transfer must be notified to the aforementioned institution. The Service Provider is not entitled to cancel such a transfer.

The Cardholder is informed that the acceptance of a Card payment order by the Service Provider does not guarantee the receipt of the corresponding funds by the Account Holder on their Account. The registration of funds on the Account Holder's Payment Account is subject to actual receipt by the Service Provider of the funds.

In the absence of receipt of funds for technical reasons, the Service Provider shall use its best efforts to rectify the transaction. If the funds are not received for any other reason, the Service Provider shall inform the Account Holder as soon as possible of its inability to credit its Account with the expected amount, so that the Account Holder may contact the User.

In the event that the transfer of funds from the Account Holder's Account is cancelled by the Card issuer following a dispute by the User, the Account Holder agrees that the Service Provider may reverse any Card funds transfer transaction by debiting the corresponding amount from the Payment Account. The Cardholder acknowledges that such a dispute may, in particular, be brought to the attention of the Card issuer until the expiry of a maximum period of thirteen (13) months following the date of debit of the account with which the Card is associated. In the absence of sufficient funds in the Account in order to carry out such a reversal, the Service Provider may suspend or cancel any Payment Transaction initiated by the Account Holder or an agent, or, where applicable, assume the rights of the Account Holder and proceed to recover the amounts due by the User by any means.

5.2. Receipt of Transfer to the Payment Account

The Account Holder authorises the Service Provider to receive on its Payment Account SEPA credit transfer transactions in euros from a bank or payment account opened in the records of a Third-Party PSP.

The funds are credited to their Payment Account by the Service Provider as soon as possible following their actual receipt by the Service Provider.

Once the funds have been paid to the Account Holder's Payment Account, the Service Provider provides the Account Holder with a summary of the received transfer transaction, including the following information: the reference of the payment transaction, a reference to identify the payer, the amount of the transaction, and the credit's value date.

5.3.Implementation of a Transfer Transaction Debiting the Payment Account

The Account Holder may transmit SEPA or international Transfer Orders to a Beneficiary's account held by a Third-Party PSP.

When the Account Holder wishes to carry out a Transfer Transaction, the Account Holder identifies themself in their Personal Space by indicating their Identification Data and, where applicable, by following the Authentication procedure indicated. It indicates on the Payment Page: the amount of the Payment Transaction, the currency, the Payment Account to be debited, the implementation date of the Order and any other required information. In the absence of any indication of date, the Transfer Order is deemed to be immediate. The Account Holder must also follow the Authentication procedure specified by the Provider.

The Account Holder may at any time send a request to implement a Transfer Order to a Beneficiary designated by it who has a bank or payment account with a Third-Party Payment Service Provider. The Account Holder must provide the reason for each transfer and comply with the Authentication procedure indicated by the Service Provider.

The Account Holder gives irrevocable consent to the Payment Order by clicking on the “Validation” tab (“Date of Receipt”). The receipt of the Payment Order is confirmed on the Account Holder's Personal Space. The Account Holder may not withdraw any Order after the date on which it is deemed to be irrevocable, i.e., from the Date of Receipt.

Before transmitting a Transfer Order, the Account Holder (or the Platform acting on its behalf) must ensure that it has sufficient funds available in its Account to cover the amount of the Payment Transaction. Where applicable, the Account Holder shall credit its Account before the Order can be validly transmitted to the Service Provider for implementation.

It is hereby expressly agreed that Payment Orders will be executed no later than the end of the Business Day following the Date of Receipt of the Order by the Service Provider (and on the agreed implementation date for deferred or standing order transfers). Any payment order received after 4 p.m. by the Service Provider is deemed to have been received on the next Business Day. If the Date of Receipt is not a Business Day, the Payment Order is deemed to have been received on the next Business Day.

For each Transfer Transaction, the Account Holder may request the Service Provider to provide information on a Durable Medium relating to the maximum implementation period for that specific transaction, the fees to be paid by the Account Holder and, where applicable, the details of such fees.

The Service Provider may refuse to implement an incomplete or erroneous Transfer Order. The Account Holder shall re-issue the Order to ensure its compliance. The Service Provider may, in addition, block a Transfer Order in the event of serious suspicion of fraudulent use of the Account, unauthorised use of the Account, breach of the security of the Account, in the event of an asset-freezing measure by an administrative authority or for any other reason.

In the event of a refusal to implement a Transfer Order or the blocking of a Transfer Order, the Service Provider shall inform the Account Holder by any means. If possible, the Service Provider will indicate to the Account Holder the reasons for the refusal or blocking, unless prohibited by a relevant provision of national or European Union law.

5.4. Refund

The Holder may at any time send an instruction to cancel a funds transfer in order to refund a User. The Account Holder identifies themselves on the Website by indicating their identifier and password. The Account Holder indicates, in their Personal Space, the amount to be refunded, the currency, the User to be refunded and any other information required.

The refund transaction is implemented by the Service Provider by crediting the Card used by the User or by transfer according to the original payment method, within the limit of the available balance on the Account and within the rules of each network and the SEPA rules within five (5) Business Days following receipt by the Service Provider of the refund request.

6. Reporting

The Account Holder has, in their Personal Space, a statement of the payment transactions carried out on the Payment Account. The Account Holder is invited to read the list of these transactions carefully. Transaction records may also be made available to a Professional Account Holder at other intervals upon specific request.
It is specified that for each Transfer Transaction implemented by the Service Provider, the Account Holder will be provided with the following information: the reference number of the Transaction, the identification of the Beneficiary, the amount of the Transaction, the date of receipt of the Order and, where applicable, the fees relating to the implementation of this Transaction.

7. Payment Account Access and Confidentiality

The Payment Account is accessible online in the Personal Space, using Identification Data and in accordance with the requested Authentication procedure.

The Account Holder shall provide Identification Data for each Authorised Person. Each Authorised Person shall agree not to use the name or Identification Data of another person. The Account Holder shall be solely responsible for any use of their identifier.
Each Authorised Person is fully responsible for maintaining the confidentiality of their Identification Data. The Account Holder shall take all reasonable steps in order to maintain the confidentiality and security of its Identification Data.

The Account Holder (and each Authorised Person) agrees not to disclose their Identification Data to third parties.

8. Opposition

The Account Holder must inform the Platform of the loss or theft of their Identification Data, the misappropriation or any unauthorised use of their Personal Space or related data as soon as they become aware of it in order to request that it be blocked. This declaration must be made:

 • by telephone call to the Platform's Customer Service Department at the number indicated in the General Terms and Conditions of the Website; or
 • directly by email via the contact form accessible on the Website.

The Service Provider, through the Platform, will immediately carry out the opposition request.

The Service Provider cannot be held responsible for the consequences of an opposition by fax or email that does not come from the Account Holder.

An opposition request is deemed to have been made on the date and time of the actual receipt of the request by the Platform. In the event of theft of the Identification Data or fraudulent use of the Personal Space, the Service Provider is entitled to request, via the Platform, a receipt or a copy of the complaint filed from the Account Holder, who undertakes to respond as soon as possible.

9. Blocking of the Payment Account

The Service Provider reserves the right to block the Payment Account for objectively justified reasons relating to the security of the Payment Account, the presumption of unauthorised or fraudulent use of the Payment Account or the significantly increased risk that the Account Holder will be unable to fulfil its obligation to pay the fees due under this Framework Agreement

10. Disputing a Transaction

10.1. Provisions Common to All Account Holders

For any complaint relating to the Payment Transactions carried out by the Service Provider within the framework hereof, the Account Holder is invited to contact the Platform's Customer Service Department or the address indicated for this purpose in the General Terms and Conditions of the Website.

If the Service Provider carries out an Order with errors due to the Service Provider's fault, the dispute is forwarded to the Service Provider as soon as possible, the Order is cancelled and the Account is restored to the condition it was in before receipt of the Payment Order. Thereafter, the Order is properly represented.

10.2. Provisions Applicable to Professional Account Holders

A Professional Account Holder who wishes to dispute a Transfer Transaction that has not been authorised by it or has been incorrectly implemented must contact the Platform's Customer Service Department by telephone as soon as possible after becoming aware of the anomaly and no later than eight (8) weeks after the transaction has been recorded in the account, and must forward the dispute to the Service Provider as soon as possible. Unless the Service Provider has good reason to suspect fraud on the part of the Account Holder, the Service Provider shall reimburse the Account Holder for the amount of the Transaction immediately upon receipt of the dispute request, and in any event no later than the end of the next Business Day. The Service Provider shall restore the Account to the state in which it would have been if the unauthorised Payment Transaction had not taken place.

In the event of loss or theft of the Identification Data, any unauthorised Transactions carried out prior to the notification of the opposition shall be borne by the Account Holder. Transactions carried out after the opposition are borne by the Service Provider except in the event of fraud by the Account Holder.

10.3. Provisions Applicable to Consumer Account Holders

A Consumer Account Holder who wishes to dispute a Transfer Transaction that has not been authorised by it or has been incorrectly implemented must contact the Platform's Customer Service Department by telephone as soon as possible after becoming aware of the anomaly and no later than thirteen (13) months after the date of debit, and must forward the dispute to the Service Provider as soon as possible. Unless the Service Provider has good reason to suspect fraud on the part of the Account Holder, the Service Provider shall reimburse the Account Holder for the amount of the Transaction immediately upon receipt of the dispute request, and in any event no later than the end of the next Business Day. The Service Provider shall 11 restore the Account to the state in which it would have been if the unauthorised Payment Transaction had not taken place.

In the event of a dispute, the burden of proof that the Transaction has been authenticated, duly recorded and accounted for, and that it has not been affected by a technical or other deficiency is the responsibility of the Service Provider.

In the event of an unauthorised payment transaction resulting from the loss or theft of the Identification Data, the Account Holder shall bear, prior to the notification of the objection, the losses related to the use of the Identification Data, up to a maximum of fifty (50) euros. Transactions carried out after the opposition are borne by the Service Provider except in the event of fraud by the Account Holder. However, the Account Holder shall not be held liable in the event of:

 • an unauthorised payment transaction carried out without the use of the Identification Data;
 • loss or theft of Identification Datathat cannot be detected by the Account Holder before payment;
 • loss due to acts or omissions of an employee, agent or branch of a PSP or of an entity to which its activities have been outsourced.

The Account Holder shall not be held responsible:

 • if the unauthorised Payment Transaction was carried out by misappropriating the Identification Datawithout the Account Holder's knowledge;
 • in the event of counterfeiting of Identification Data, if, at the time of the unauthorised Payment Transaction, the Account Holder is in possession of such Data.

The Account Holder shall bear all losses caused by the unauthorised Transactions if such losses result from any fraudulent action on its part or if it has intentionally, through gross negligence, failed to comply with its obligations to maintain the security of its Identification Dataand to notify its opposition in the event of loss, theft or misappropriation of such Data.

11. Financial Conditions

All commissions owed by the Account Holder to the Platform are automatically deducted from the Payment Account by the Service Provider. The Account Holder authorises the Service Provider to compensate at any time, including after the Account has been closed, any definite, liquid and due claim that remains outstanding for any reason whatsoever. It may compensate the provision on the Payment Account against any amount due, payable and unpaid by the Account Holder to the Service Provider.

12. Duration and Termination

The Framework Agreement is concluded for an indefinite period. It comes into force upon its acceptance by the Account Holder.

The latter may, at any time and subject to thirty (30) calendar days' prior notice, terminate the Framework Agreement. The Service Provider may terminate the Framework Agreement at any time, subject to two (2) months' prior notice provided on a Durable Medium. In such a case, the regular fees for Payment Services will be payable by the Account Holder on a pro-rata basis for the period up to the date of termination.

To that end, each Party must send its notice of termination of this Agreement to the other Party, by registered letter with acknowledgement of receipt, to the postal and email address indicated in the General Terms and Conditions of the Website.

As a result, the entire Framework Agreement is terminated and the Payment Account is closed. Any credit on the Account will be transferred within thirteen (13) months to the Account Holder's Bank Account following the deduction of the fees due and payable to the Service Provider.

In the event of serious breaches, fraud, or unpaid debts on the part of the Account Holder, the Service Provider reserves the right to suspend or terminate this Agreement by sending an email accompanied by a registered letter with acknowledgement of receipt without reason or prior notice.

It is intended that the Framework Agreement will be automatically terminated in the event of new circumstances affecting a Party's ability to commit hereunder.

13. Amendment of the Agreement

The Service Provider reserves the right to amend the Framework Agreement at any time. Any draft amendment of the Framework Agreement is provided to the Account Holder by the Platform.

Any Account Holder may refuse the proposed amendments and must notify its refusal to the Platform's Customer Service Department by registered letter with acknowledgement of receipt two (2) months before the date of entry into force of the proposed amendments (postmark recognised as affording proof) to the address indicated in the General Terms and Conditions of the Website.

If the Account Holder has not notified its refusal prior to the indicated date of entry into force, the Account Holder is deemed to have accepted the proposed amendments. Relations between the Parties after the date of entry into force will then be governed by the new version of the Framework Agreement.

In the event of refusal by the Account Holder, this refusal will give rise, free of charge, to the termination of the Framework Agreement, as well as the transfer of the balance of the Payment Account within thirteen (13) months following the effective date of the termination in order to cover any future disputes.

Any legislative or regulatory provisions that would make it necessary to amend all or part of the Framework Agreement will be applicable as from their date of entry into force, without prior notice. However, the Account Holder will be informed.

14. Security

The Service Provider undertakes to provide its services in compliance with the applicable laws and regulations and best practices. In particular, the Service Provider will make every effort to ensure the security and confidentiality of the Account Holders' data, in accordance with the regulations in force.

The Service Provider reserves the right to temporarily suspend access to the Online Account for technical, security or maintenance reasons without these operations giving the right to any compensation. It undertakes to limit this type of interruption to what is strictly necessary.

However, the Service Provider cannot be held liable to the Account Holder for any errors, omissions, interruptions or delays in operations carried out via the Website resulting from unauthorised access thereto. Furthermore, the Service Provider cannot be held liable for theft, destruction or unauthorised communication of data resulting from unauthorised access to the Website. In addition, the Service Provider is not involved in the legal relationship between the Account Holder and a User or between the Account Holder and the Website. The Service Provider cannot be held liable for the faults, shortcomings or negligence of a User and the Account Holder towards each other, or of the Website and the Account Holder towards each other.

If the unique identifier or any other information necessary for the implementation of a Payment Transaction provided by the Account Holder is inaccurate, the Service Provider shall not be liable for the improper implementation of such Service.

The Platform is solely responsible for the security and confidentiality of the data exchanged in the context of the use of the Website in accordance with the General Terms and Conditions of the Website, with the Service Provider being responsible for the security and confidentiality of the data that it exchanges with the Account Holder in the context of this Agreement in connection with the creation and management of its Account, as well as the Payment Transactions associated with the Account.

15. Limitation of the Service Provider's Liability

The Service Provider shall not intervene in any way in the legal and commercial relations and any disputes arising between the Account Holder and the User or between the Account Holder and the Platform or between the Account Holder and a Beneficiary. The Service Provider has no control over the conformity, security, legality, characteristics and adequacy of the products and services that are the subject of a Payment Transaction.

Each transaction carried out by the Account Holder gives rise to an agreement, directly formed between the Account Holder and a User, in which the Service Provider is not involved. Consequently, the latter may not be held liable for the non-implementation or improper implementation of the obligations resulting therefrom, nor for any damage caused to the Account Holder.

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, the Service Provider's liability towards an Account Holder is limited to compensation for direct damages as provided for in the regulations.

16. Commitments of the Account Holder

The Account Holder guarantees that nothing in their Personal Space infringes the rights of third parties or is contrary to the law, public order or morality.
The Account Holder undertakes not to:

 1. Implement the Framework Agreement in an unlawful manner or under conditions that may damage, disable, overburden or impair the Website;
 2. Impersonate the identity of another person or entity, falsify or conceal their identity, age or create a false identity;
 3. Distribute personal data or information relating to a third party, such as postal addresses, telephone numbers, email addresses, bank card numbers, etc. In the event of failure to comply with its obligations, the Service Provider may take all appropriate measures to cease the actions concerned. The Service Provider will also be entitled to suspend, delete and/or block the Account Holder's access to their Account.
 4. Without prejudice to any legal action taken by third parties, the Service Provider is entitled to take any legal action in its own right to compensate for any damage that it may have personally suffered as a result of the Account Holder's failure to comply with its obligations under this Agreement.

If the Account Holder notices a breach of the above obligations, the Account Holder is invited to inform the Service Provider of such actions by contacting the Service Provider at: legal@mangopay.com.

17. Right of Withdrawal

17.1. Provisions Applicable to Consumer Account Holders

Under the terms of Article L222-7 of the French Consumer Code, a Consumer Account Holder has a right of withdrawal that can be exercised within a period of fourteen (14) days without having to provide any reason or incur any penalty. This withdrawal period begins either from the day of the conclusion of the Framework Agreement or from receipt of the contractual conditions and information, if the latter date is later than that of the conclusion of the Framework Agreement. The implementation of the Framework Agreement may only be initiated before the expiry of the withdrawal period with the consent of the Consumer Account Holder. The Consumer Account Holder acknowledges that the use of the Payment Services after the conclusion of the Framework Agreement will constitute an express request on its part to start the implementation of the Framework Agreement before the expiry of the above-mentioned deadline. The exercise of the right of withdrawal entails the termination of the Framework Agreement, which, in the event of initiation of implementation, consists of cancellation and does not call into question the services previously provided. In this case, the Consumer Account Holder will only be required to pay proportionally for the Services actually provided.

17.2. Exercising the Right of Withdrawal

The Account Holder must notify the Platform's Customer Service Department by telephone or email within the specified period and send a confirmation letter to the address of the Platform's Customer Service Department. For this purpose, they can use the withdrawal form provided by the Platform

18. Rules Regarding the Fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism

The Service Provider is subject to all Luxembourg and French regulations relating to the fight against money laundering and the financing of terrorism.

Pursuant to the provisions of French and Luxembourg law relating to the participation of financial institutions in the fight against money laundering and the financing of terrorist activities, the Service Provider is required to obtain information from all Account Holders for all transactions or business relationships as to the origin, purpose and destination of the transaction or the opening of the Account. The Service Provider must also take all necessary steps to identify the Account Holder and, where applicable, the beneficial owner of the Account and/or the Payment Transactions linked to it.

The Account Holder acknowledges that the Service Provider may, at any time, terminate or postpone the use of Identification Data, access to an Account or the implementation of a Transaction in the absence of sufficient information regarding its purpose or nature. The Account Holder is informed that a transaction carried out hereunder may be subject to the exercise of the national financial intelligence unit's right of disclosure.

The Account Holder may, in accordance with the regulations, access all information thereby communicated, provided that this right of access does not jeopardise the purpose of the fight against money laundering and the financing of terrorism when this data relates to the applicant.

No legal action or civil action may be brought or any professional sanction imposed against the Service Provider, its managers or employees who have made declarations of suspicion in good faith to their national authorities.

19. Personal Data Protection

The Service Provider shall collect and process all Personal Data in accordance with the regulations in force applicable to the protection of such Data and, in particular, with Law No. 78-17 of 6 January 1978 as 15 amended and with European Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016.

The Personal Data required at the time of subscription is necessary within the framework of the services provided in accordance herewith. Failure to provide the mandatory Personal Data may result in the applicant being refused access to the services.

The Data Subject is informed that Personal Data is collected in particular for the following purposes: the provision of the services provided as described herein; the fight against money laundering and the financing of terrorism; the processing of requests for information and complaints; the production of statistics. These processing operations are, in particular, necessary for the implementation of the Framework Agreement and to comply with the legal obligations to which the data controllers are subject. The Provider and the Platform act as joint controllers of this processing.

Personal Data will not be transmitted to third parties without the express consent of the Data Subjects. However, the Data Subject is informed that Personal Data is transmitted to subcontractors of the Service Provider, for the aforementioned purposes. The aforementioned subcontractors shall act only on the instructions of the Service Provider and exclusively on behalf of the latter.

The Data Subject concerned can access the list of subcontractors by sending their request to the Platform's Customer Service Department. The Data Subject is informed that the Service Provider shall ensure that its subcontractors take all necessary measures to preserve the security and confidentiality of Personal Data. In the event of the occurrence of a Data breach (loss, intrusion, destruction, etc.) involving high risks for the Data Subject concerned, the latter will be informed.

The Service Provider reserves the right to disclose Personal Data at the request of a legal authority to comply with any applicable law or regulation, to protect or defend the rights of the Account Holder or a Data Subject, if justified by compelling circumstances, or to protect the security of the Account Holder, the Services or the public.

Personal Data processed by the Service Provider within the framework of the services provided in accordance herewith shall be retained for the period of time strictly necessary to achieve the purposes mentioned above. Unless otherwise provided by law and regulations, the Data will not be retained beyond the effective date of termination of the Agreement. In particular, it is specified that Personal Data relating to identification is kept for a period of five (5) years from the end of the contractual relationship, pursuant to the regulations applicable to the fight against money laundering and the financing of terrorism.

Data Subjects have the following rights over their Data, in accordance with the conditions set out in the regulations: right of access, right of rectification, right of opposition, right of deletion, right to limit processing and right of portability. A Data Subject may, at any time, exercise their rights by contacting the Platform's Customer Service Department. The application must indicate the applicant's surname, first name and identifier, and be accompanied by a photocopy of an identity document bearing the applicant's signature.

A response will be sent to the Data Subject within one (1) month following receipt of their request. This period may be extended by two (2) months, depending on the complexity and number of requests. In this case, the Data Subject will be informed of the extension and the reasons for the postponement within one (1) month of receipt of the request.

The Data Subject is informed that they have the right to submit a complaint to the competent authority for any request relating to their Personal Data.

If the Data Subject submits their request in electronic form, the response will be provided electronically, unless they expressly request otherwise.

Where the Personal Data relates to a Data Subject who is not a party to the Framework Agreement and has been transmitted by the Account Holder, the Account Holder is responsible for communicating the information in this Article to the Data Subject.

Further information regarding the processing of Personal Data carried out within the framework of this Agreement, the retention periods and the rights of Data Subjects is available in the Service Provider's Privacy Policy (accessible on the website www.mangopay.com).

20. Professional Security

The Service Provider is bound by professional secrecy. However, this secrecy may be lifted, in accordance with the legislation in force, by virtue of a regulatory and prudential legal obligation, in particular, at the request of the supervisory authorities, the tax or customs administration, as well as that of the criminal court or, in the event of a court order, notified to the Service Provider. Notwithstanding the foregoing, the User is entitled to release the Service Provider from the obligation of professional secrecy by expressly indicating to the Service Provider the third parties authorised to receive confidential information concerning the User.

It is specified that professional secrecy may be lifted by the effect of the regulations in favour of companies providing the Service Provider with important operational tasks within the framework of this Agreement.

21. Intellectual Property

The Service Provider shall retain full ownership of the property titles and rights of any kind attached to the Services offered to the Account Holder. None of these property rights are transferred to the Account Holder hereunder.

22. Death of the Account Holder and Inactive Accounts

22.1. Death of the Account Holder

The death of the Account Holder terminates the Framework Agreement as soon as it is brought to the attention of the Service Provider. Transactions taking place following the death are, except with the agreement of the successors or the notary in charge of the estate, considered as not having been authorised.

The Payment Account will remain open for the time necessary to settle the estate and the Service Provider shall ensure the settlement of the balance with the agreement of the successors or the notary in charge of the estate.

22.1. Inactive Accounts

Any inactive Account may be subject to a notification of inactivity sent via email by the Service Provider followed by a reminder one (1) month later. The Account Holder's Payment Account is considered inactive when, at the end of a period of twelve (12) months, it has not been the subject of any transaction (other than the charging of management fees) at the initiative of the Account Holder (or any authorised representative) and they have not communicated with the Service Provider in any form whatsoever.

If there is no response and no use of the balance credited to the Account within this period, the Service Provider may close the Account and maintain it for the sole purpose of transferring the amounts due to the account indicated by the Account Holder. In the event of death, the balance can only be refunded to the 17 Account Holder's successors.

The Account will no longer be allowed to carry out Payment Transactions.

23. Force majeure

The Parties shall not be held liable or considered as having failed hereunder, in the event of a delay or nonimplementation, when their cause is related to force majeure as defined by Article 1218 of the French Civil Code.

If one or more of the provisions hereof should become null and void or be declared as such in application of a law, a regulation or following a final decision given by a competent court, the other provisions shall retain their mandatory force and scope. The stipulations declared null and void would then be replaced by the stipulations that come closest in meaning and scope to the stipulations initially agreed upon.

24. Independence of Contractual Stipulations

If any provision hereof is held to be null or void, it shall be treated as if it had never existed and shall not invalidate the other stipulations.

If one or more of the provisions hereof should become null and void or be declared as such in application of a law, a regulation or following a final decision given by a competent court, the other provisions shall retain their mandatory force and scope. The stipulations declared null and void would then be replaced by the stipulations that come closest in meaning and scope to the stipulations initially agreed upon.

25. Protection of Funds

The Account Holder's funds are deposited, at the end of the Business Day following the day on which they were received by the Service Provider, in an escrow account opened in the records of a Bank under the conditions required by the regulations.

Pursuant to Article 24-10 (5) of the Law of 20 May 2011 published in Mémorial A No. 104 of 24 May 2011 of the Grand Duchy of Luxembourg and Article 14 of the Law of 10 November 2009 published in Mémorial A No. 215 of 11 November 2009 of the Grand Duchy of Luxembourg, transposing Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning access to the activity of electronic money institutions, the funds collected are protected and do not fall into the electronic money institution's assets in the event of its liquidation, bankruptcy or any other state of support.

26. Non-Assignability

The Framework Agreement may not be transferred in whole or in part by the Account Holder, whether in return for payment or free of charge. The Account Holder is hereby prohibited from transferring any of its rights or obligations hereunder to a third party. In the event of failure to comply with this prohibition, in addition to the immediate termination hereof, the Account Holder may be held liable by the Service Provider.

27. Agreement on Evidence

All data contained in an unalterable, reliable and secure manner in the Service Provider's computer database, in particular, relating to Payment Orders and notifications sent, shall be deemed authentic between the Parties until proven otherwise.

28. Complaints and Mediation

The Account Holder is invited to contact the Platform's Customer Service Department, which may be indicated on the Website, for any complaint.

Any complaint other than that provided for in Article 10 concerning the conclusion, implementation or termination of the Framework Agreement must be notified by email to the following address: complaint@mangopay.com.

The Account Holder agrees that the Service Provider may respond to their complaints on a Durable Medium. The response will be sent as soon as possible and no later than fifteen (15) Business Days following receipt of the complaint by the Service Provider. However, for reasons beyond its control, the Service Provider may not be able to respond within this period of fifteen (15) days. In this case, it shall communicate to the Account Holder a response specifying the reasons for this additional time and the date on which it will send the final response. In any event, the Account Holder will receive a final response no later than thirty-five (35) Business Days following receipt of the complaint.

The Account Holder is informed that the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) is competent to settle, on an extrajudicial basis, disputes relating to the implementation of this Framework Agreement. For more information regarding the CSSF and the conditions of such recourse, you may contact the Platform's Customer Service Department or consult the CSFF website (http://www.cssf.lu). Applications for mediation must be addressed to the Ombudsman of the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (direction@cssf.lu), without prejudice to other legal remedies. However, the matter may not be referred to the Ombudsman if the application is clearly unfounded or abusive, if the dispute has been previously examined or is being examined by another Ombudsman or by a court, if the application to the Ombudsman is submitted more than one (1) year after the written complaint to the Service Provider, or if the dispute does not fall within the Ombudsman's field of competence.

29. Applicable Law and Jurisdiction

Except in the event of application of a law of public order (which will apply only within the strict limits of its purpose), it is expressly stipulated that the Framework Agreement is subject to French law. Any dispute between the Parties in respect of the Framework Agreement will be subject to the jurisdiction of the competent French courts.