Integritetspolicy

Uppdaterad: 18 december 2023

Den följande texten om integritetspolicy fungerar som en tolkande översättning av Gudogs officiella Integritetspolicy, tillgänglig https://gudog.dk/privacy

Denna tolkande översättning syftar endast till att erbjuda kontextuell klarhet inom lokala områden. Det är uttryckligen inte avsikten att ersätta Gudogs officiella Integritetspolicy. I situationer som involverar tvister, tolkningar, rättsliga åtgärder eller någon händelse som kräver hänvisning till Gudogs integritetspolicy, är det Gudogs officiella Integritetspolicy som ska fungera som det auktoritativa dokumentet.

Omfattningen av denna integritetspolicy Dogley ApS ("Gudog", "vi", "vår" eller "oss") har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information när du använder Gudog-tjänsten eller när du på annat sätt interagerar med oss.

Gudog driver en tjänst som kopplar samman hundägare med hundvakter som vill vara värd förhundar och/eller erbjuda andra hundrelaterade tjänster med hjälp av vår webbplats på gudog.com och mobilapplikationer som vi gör tillgängliga ("Tjänsten").

Innan du använder vår tjänst rekommenderar vi att du läser denna sekretesspolicy för att säkerställa att du förstår vår insamling, lagring, användning och avslöjande av din personliga information.

Denna policy gäller inte för webbplatser, applikationer eller tjänster som visar eller länkar till andra integritetspolicyer.

Denna integritetspolicy bör läsas i samband med och utöver våra användarvillkor. Gudog är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar om dig.

Information insamlad av Gudog

Information som är nödvändig för att använda Gudog-tjänsten.

Vi ber om och samlar in följande personuppgifter om dig när du använder Gudog-tjänsten. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser på ett korrekt sätt och för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter. Utan det kanske vi inte kan förse dig medalla Gudog-tjänster.

● Kontoinformation. När du registrerar dig för ett Gudog-konto kräver vi viss information såsom ditt förnamn, efternamn, adress och e-postadress.

● Profil och reklaminformation. För att använda vissa funktioner i Gudog-tjänsten (som att boka eller skapa en annons), vi kan be dig att lämna ytterligare information, som kan inkludera din adress, telefonnummer och en profilbild.

● Verifiering. Att skapa och underhålla en pålitlig gemenskap, vi kan samla in information om identitetsverifiering, såsom digital eller papperskopia av officiellt ID.

● Betalningsinformation. För att använda vissa funktioner i Gudog-tjänsten (som att boka eller skapa en annons), Vi kan kräva att du tillhandahåller viss finansiell information (som ditt bankkonto eller kreditkortsinformation) för att underlätta behandlingen av betalningar. Gudog

använder en tredje parts betalningsleverantör och som sådan är betalningsinformationen inte synlig för Gudog.

● Kommunikation med Gudog och andra medlemmar. När du kommunicerar med Gudog eller använder Gudog-tjänsten för att kommunicera med andra medlemmar, samlar vi in information om din kommunikation och all information du väljer att tillhandahålla. Gudog kan granska, skanna eller analysera din kommunikation på tjänsten i syfte att förebygga bedrägeri, riskbedömning, laglig efterlevnad, utredning, produktutveckling och kundsupport. Ivissa fall kan Gudog också skanna, granska eller analysera meddelanden för att felsöka, förbättra och utöka produktutbudet. Gudog använder automatiserade metoder där det ärrimligt möjligt. Gudog kan dock ibland behöva granska viss kommunikation manuellt, till exempel för bedrägeriutredningar och kundsupport, eller för att utvärdera och förbättra funktionaliteten hos dessa automatiserade verktyg. Dessa aktiviteter utförs på grundval av Gudogs legitima intresse av att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och Gudogs användarvillkor, förhindra bedrägeri, främja säkerhet och förbättra och säkerställa adekvat tillhandahållande av Gudogs tjänster.

Information du väljer att tillhandahålla.

Du kan välja att förse oss med ytterligare personlig information för att uppnå en bättre användarupplevelse när du använder Gudog.

● Ytterligare profilinformation. Du kan välja att tillhandahålla ytterligare information som en del av din Gudog-profil (såsom önskat språk, stad och en personlig beskrivning) som en del av din offentliga profilsida och kommer att vara offentligt synliga för andra.

● Annan information. Du kan ellers välje att förse oss med information när du fyller i ett formulär, gör en sökning, uppdaterar eller lägger till information till ditt Gudog-konto, svarar på undersökningar, gör inlägg i community-forum, deltar i kampanjer eller använder andra funktioner i Gudog-tjänsten.

Information som samlas in automatiskt av Gudog.

När du använder Gudog samlar vi automatiskt in information, inklusive personlig information, om de tjänster du använder och hur du använder dem. Denna information är nödvändig för att på ett korrektsätt kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att göra det möjligt för oss att följa juridiskaskyldigheter och med tanke på vårt legitima intresse av att tillhandahålla och förbättra Gudog.

● Geo-platsinformation. När du använder vissa funktioner i Gudog-tjänsten kan vi samla in information om din exakta eller ungefärliga plats som fastställts genom data som dinIP-adress eller mobilenhets GPS för att erbjuda dig en förbättrad användarupplevelse. De flesta mobila enheter låter dig styra eller inaktivera användningen av platstjänster för applikationer i enhetens inställningsmeny. Gudog kan också samla in denna information även när du inte använder appen om den här anslutningen är aktiverad via dina inställningar eller enhetsbehörigheter.

● Användningsinformation för att logga data. Vi samlar in information om dina interaktioner med Gudog-tjänsten, såsom sidorna eller innehållet du tittar på, dina sökningar efter listor, bokningar du har gjort och andra åtgärder på Gudog-tjänsten.

● Användningsinformation för att logga data. Loggdata och cookies. Vi samlar automatiskt inloggdata och enhetsinformation såsom detaljer om hur en individ använde Tjänsten, IP-adressen för enheten som används, webbläsartyp eller programvaruinformation förwebbsidorna som en individ besökte innan han kom till Tjänsten, åtkomstdatum och tider ,hård- och mjukvaruinformation, information om enhetshändelser, unika identifierare och cookiedata (insamlad när en individ går in på och använder tjänsten, även utan att skapa ett konto eller logga in) – denna information används för att verifiera att besökare på tjänsten uppfyller kriterierna krävs för att behandla deras förfrågningar.

● Cookies och liknande tekniker. Vi använder cookies och annan liknande teknik, såsom webbfyrar, pixlar och mobilidentifierare. Vi kan också tillåta våra affärspartners att använda dessa spårningsteknologier på Gudog-tjänsten eller engagera andra för att spåra ditt beteende å våra vägnar. Du kan inaktivera användningen av cookies via din webbläsarinställningar.

● Betalningstransaktionsinformation. Gudog samlar in information relaterad till dina betalningstransaktioner genom Gudog-tjänsten, inklusive vilket betalningsinstrument som används, datum och tid, betalningsbelopp, betalningsinstrumentets utgångsdatum och faktureringspostnummer, PayPal-e-postadress, IBAN-information, din adress och andra relaterade transaktionsdetaljer.

Information Gudog samlar in från tredje part.

● Tredjepartstjänster. Om du länkar, ansluter eller loggar in på ditt Gudog-konto med en tredjepartstjänst (t.ex. Google, Facebook), kan tredjepartstjänsten skicka oss information såsom din registrering och profilinformation från den tjänsten. Denna information varierar och kontrolleras av den tjänsten eller som auktoriserats av dig genom dina sekretessinställningarpå den tjänsten.

● Dina referenser. Om någon har skrivit en referens till dig kan den publiceras på din Gudog offentliga profilsida med ditt samtycke.

● Bakgrundskontroll. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan Gudog erhålla den lokala versionen av kontroller av polis, bakgrund eller registrerade sexualbrottslingar. Gudog kan använda en användares information för att få sådana rapporter.

● Andra källor. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan Gudog få ytterligareinformation om dig, såsom demografisk data eller bedrägeriinformation, från tredje partstjänsteleverantörer och/eller partners och kombinera den med information vi har om dig. Till exempel kan vi få resultat från bakgrundskontroller (med ditt samtycke där så krävs) eller bedrägerivarningar från tjänsteleverantörer som tjänster för identitetsverifiering för vårtbedrägeriförebyggande och riskbedömningsarbete. Vi kan få information om dig och dina aktiviteter på och utanför Gudog-tjänsten genom partnerskap eller om dina erfarenheter och interaktioner från vårt partnerannonsnätverk.

Hur Gudog använder informationen vi samlar in

Leverera, förbättra och utveckla Gudogtjänsten.

● Gör det möjligt för dig att komma åt och använda tjänsten.

● Gör att du kan kommunicera med andra användare.● Driv, skydda, förbättra och optimera Tjänsten och upplevelsen, till exempel genom att utföra

analyser och forskning.● Ge kundservice.● Skicka service- eller supportmeddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och

kontoaviseringar.● Förenkla dina remissinbjudningar.● Skicka förfrågningar om referenser.● Sörja för att upptäcka och förhindra bedrägerier.● Tillhandahålla andra tjänster som du har auktoriserat vid tidpunkten för insamlingen av

personuppgifterna.● För att driva, skydda, förbättra och optimera Tjänsten och upplevelsen och anpassa och

anpassa din upplevelse (som att göra listförslag eller rangordna sökresultat), utför Gudogprofilering baserat på din interaktion med Gudog; sök- och bokningshistorik, profilinformation och preferenser och annat innehåll som du skickat till Gudog.

Gudog behandlar denna information med hänsyn till dess berättigade intresse av att förbättra Tjänsten och där det är nödvändigt för ett adekvat uppfyllande av våra avtalsförpliktelser.

Leverera och upprätthålla en pålitlig och säkrare gemenskap.

● Upptäck och förhindra bedrägeri, spam, missbruk, säkerhetsincidenter och annan skadligaktivitet.

● Prestera säkerhetsstudier och riskbedömningar.● Bekräfta eller autentisera information eller identifiering som du har lämnat (som för att

verifiera bostadsadresser eller jämföra identifieringsfoton).● Prestera kontrollera databaser och andra informationskällor, inklusive bakgrunds- eller

poliskontroller, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar.● Följe Gudogs juridiska skyldigheter.● Lösa eventuella tvister med Gudog-användare och förstärka Gudogs avtal med tredje part.● Förstärka Gudogs användarvillkor och andra policyer.● Gudog kan utföra profilering baserat på användarinteraktioner med Tjänsten,

profilinformation och annat innehåll som användare skickar till Tjänsten och information som erhållits från tredje part.

● Gudog kan begränsa eller stänga av åtkomsten till Tjänsten om vi bedömer att användaraktivitet utgör en säkerhetsrisk eller annan risk för Gudog, andra användare eller tredje part.

Gudog behandlar denna information med hänsyn till dess legitima intresse av att skydda Gudog, föratt mäta det adekvata utförandet av våra avtals förpliktelser och för att följa tillämpliga lagar.

Leverera, anpassa och förbättra Gudogs marknadsföring.

● Skicka reklammeddelanden, marknadsföring, reklam och annan information som kan vara av intresse baserat på dina preferenser (inklusive information om Gudog eller partnerkampanjeroch tjänster) och reklam i sociala medier via sociala medietjänster som Facebook ellerGoogle).

● Anpassa, mäta och förbättra Gudogs reklam.● Hantera hänvisningsprogram, belöningar, undersökningar, utlottningar, tävlingar eller andra

reklamaktiviteter eller evenemang som sponsras eller administreras av Gudog eller desstredjepartspartner.

● Prestera profilering av användaregenskaper och preferenser (baserat på den information som användare tillhandahåller Gudog, användarinteraktioner med tjänsten och Gudog, information erhållen från tredje part och användarsökning och bokningshistorik) för att skicka reklammeddelanden, marknadsföring, reklam och annan information som vi tror kan vara intressant för dig.

Gudog behandlar denna information med hänsyn till dess legitima intresse av att utföra marknadsföringsaktiviteter för att erbjuda produkter eller tjänster som kan vara av intresseför användarna. Du kan välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation från Gudog genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen som ingår i Gudogs marknadskommunikation.

Betalningsinformation samlad in.

● Upptäck och förhindra bedrägeri, missbruk, säkerhetsincidenter och annan skadlig aktivitet.● Prestera säkerhetsstudier och riskbedömningar.● Prestera kontroll mot databaser och andra informationskällor.● Följrättsliga skyldigheter (som bestämmelser mot penningtvätt).● Skicka reklammeddelanden, marknadsföring, reklam och annan information som kan vara av

intresse för användare.

Gudog behandlar denna information med hänsyn till dess berättigade intresse av att på ett lämpligtsätt uppfylla våra avtalsförpliktelser och för att följa tillämpliga lagar.

Lagring och behandling av dina personuppgifter

Säkerhet.

Gudog använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller skada. All personlig information vi samlar in kommer att lagras på säkra servrar och alla elektroniska transaktioner som ingås genom vår tjänst kommer att skyddas av SSL-krypteringsteknologi.

Om du misstänker missbruk, förlust eller obehörig åtkomst till dina uppgifter, vänligen meddela oss omedelbart via e-post på info@gudog.co.uk

Vi har rutiner på plats för att hantera eventuella misstänkta brott mot personuppgiftssäkerheten och kommer att meddela dig och alla relevanta tillsynsmyndigheter om ett intrång där vi är juridisktskyldiga att göra det.

Internationella överföringar av din personliga information.

Personlig information som vi samlar in kan lagras och behandlas i ditt land eller i något annat landdär vi eller våra dotterbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer har faciliteter. Dessabearbetningsplatser är valda för att öka effektiviteten och prestanda och för att skydda information i händelse av ett avbrott eller annat problem.

Vi kommer endast att överföra personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om de följer dataskyddslagstiftningen och överföringssätten tillhandahåller adekvata skyddsåtgärder,såsom standarddataskyddsdirektiv utfärdade av Europeiska kommissionen. För att fråga ytterligareom dessa säkerhetsåtgärder kan du kontakta oss med kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

Tidsperiod.

Gudog lagrar bara dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att svara på förfrågningar eller lösa problem, tillhandahålla förbättrade och nya tjänster, eller för andra väsentliga ändamål, såsom att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal, eller tills du begär raderingav data.

I vissa fall kan dina uppgifter bevaras, även efter en raderingsbegäran, på backup- eller arkivmediaför juridiska, skattemässiga eller regulatoriska ändamål.

I vissa fall kan vi anonymisera dina uppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

Dela data

Avslöjande till affärspartners

Gudog har rätt att vidarebefordra vissa av personuppgifterna (t.ex. listan över djurvakter) till sina affärspartners i syfte att utföra eller tillhandahålla de tjänster som Gudog erbjuder. Utan att detpåverkar ovanstående får Gudog inte avslöja några personliga uppgifter (förutom de personuppgifter som är synliga på webbplatsen eller tjänsten) till tredje part för indirekta marknadsföringsändamålutan ditt samtycke.

Dela mellan användare

För att underlätta bokningar eller andra interaktioner mellan användare kan Gudog behöva dela viss information, inklusive personuppgifter, med andra användare om det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, enligt följande:

● När du som leverantör av djurpassning tjänster har bekräftat en bokning, delas vissinformation med husdjurägaren för att samordna bokningen, till exempel djurvaktens fullständiga namn.

● Gudog delar inte användarens fakturerings- och utbetalningsinformation med andra användare.

När husdjursägaren skickar in en bokningsförfrågan delas viss information om honom/henne meddjurvakten, inklusive djurägarens fullständiga namn och annan information som han/hon samtyckertill att dela. När djurägarens bokning har bekräftats kommer Gudog att dela med sig av ytterligare information för att hjälpa till att hantera bokningen, såsom djurägarens telefonnummer.

Profiler, översikter och annan offentlig information.

Gudog tillåter användare att publicera information, inklusive personlig information som är synlig förallmänheten. T.ex:

● Delar av en användares offentliga profilsida, som förnamn, beskrivning och stad, är offentligt synliga för andra.

● Listor är offentliga och inkluderar information som beskrivning, kalendertillgänglighet, offentlig profilbild och ytterligare information som användare väljer att dela.

● Efter att ha genomfört en reservation kan en djurägare skriva en recension och betygsättatjänsteleverantören. Recensioner och betyg är en del av tjänsteleverantörens offentliga profilsida och kan även visas någon annanstans på tjänsten.

● Om användare skickar in något innehåll i en gemenskap eller diskussionsforum, blogg eller sociala medier eller använder en liknande funktion på tjänsten, är innehållet offentligt.

Baserat på Gudogs berättigade intresse av att marknadsföra Tjänsten kan Gudog visa delar avTjänsten (t.ex. översiktssidor) på webbplatser som drivs av Gudogs affärspartners med hjälp av teknologier som widgets eller API:er. Om sammanfattningssidor visas på en partners webbplats kan information från en användares offentliga profilsida också visas.

Information som användare delar offentligt på tjänsten kan indexeras genom tredje parts sökmotorer. I vissa fall kan användare välja bort den här funktionen i kontoinställningarna. Om användare ändrarsina inställningar eller offentligt vänt innehåll, kan dessa sökmotorer använda cacheminen som innehåller den föråldrade informationen. Gudog kontrollerar inte metoderna för tredje partssökmotorer.

Serviceutövare

Gudog använder ett antal tredjepartstjänsteleverantörer för att hjälpa Gudog tillhandahålla tjänster. Tjänsteleverantörer kan finnas inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet("EES"). Till exempel kan tjänsteleverantörer hjälpa Gudog att: (i) verifiera en användares identitet eller autentisera identifieringsdokument, (ii) kontrollera information mot offentliga databaser, (iii) utföra bakgrunds- eller poliskontroller, förebygga bedrägeri och riskbedömning, (iv) utföraproduktutveckling, underhåll och felsökning, (v) tillåta leverans av Gudogs tjänster genomtredjepartstjänster och mjukvaruverktyg (t.ex. genom integrationen med våra API:er), eller (vi)tillhandahålla kundservice, reklam eller betalningstjänster. Dessa leverantörer har begränsad tillgångtill personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för Gudogs räkning och är avtalsenligt skyldiga att skydda och använda dem endast för de ändamål för vilka de avslöjades och i enlighet med denna integritetspolicy. Gudog kommer att behöva dela personuppgifter för att säkerställa adekvatuppfyllande av våra avtalsförpliktelser.

Sociala medietjänster

Där det är tillåtet och i enlighet med tillämplig lag kan Gudog använda viss begränsad personliginformation om användare, såsom e-postadresser, beräkning av hashvärde och dela dem med sociala medietjänster, såsom Facebook eller Google, för att generera potentiella kunder, driva trafik till tjänsten eller på annat sätt marknadsföra Gudogs produkter och tjänster. Dessa bearbetningsaktiviteter är baserade på Gudogs berättigade intresse av att genomföra marknadsföringsaktiviteter för att erbjuda produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

De sociala medietjänster som Gudog kan dela en användares personuppgifter med kontrolleras eller övervakas inte av Gudog. Därför bör alla frågor om hur en leverantör av sociala medier behandlar personuppgifter riktas till denna leverantör.

Anslutna företag

För att hjälpa oss tillhandahålla Gudog-tjänsten kan vi komma att dela din information inom vårföretagsfamilj av företag (både finansiella och icke-finansiella enheter) kopplade till gemensamtägande eller kontroll. Dessa relaterade enheter omfattas av denna integritetspolicy, och när tjänsterhar ytterligare villkor som är specifika för dem kommer vi att meddela dig via Gudog-tjänsten.

Juridik & Lagföring

Gudog kan lämna ut dina personuppgifter till domstolar, rättsvårdande myndigheter, regeringen eller offentliga myndigheter, skattemyndigheter och auktoriserade tredje parter, i den utsträckning det krävs eller är tillåtet enligt lag, eller när utlämnande är rimligt nödvändigt för att: (i) uppfylla våra lagliga förpliktelser, (ii) följa en giltig juridisk begäran (såsom en domstolsorder) eller svara på påståenden som riktats mot Gudog, (iii) svara på en giltig juridisk begäran som rör en brottsutredning för att hantera påstådd eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att svara på eller hantera annan verksamhet som kan utsätta oss, dig eller någon av våra användare för juridiskt eller regulatoriskt ansvar.

Där det är lagligt krävt enligt gällande lag, kan vi lämna ut dina personuppgifter till skattemyndigheter eller andra regeringsorgan i syfte att fastställa skattemyndigheternas korrekta efterlevnad av relevanta skatteförpliktelser. Informationen som kan lämnas ut inkluderar, men är inte begränsad till ditt namn, adresser, skatte- eller momsidentifikationsnummer, födelsedatum, kontaktinformation, utbetalningsinformation, transaktionsdatum och belopp, brutto- och nettoreservationsvärde och utbetalningsbelopp eller skatter som Gudog har uppburet, i den mån någon av denna information är känd av Gudog.

Företagsöverlåtelser

Om Gudog åtar sig eller är involverad i en fusion, förvärv, om organisation, försäljning av tillgångar, konkurs eller insolvenshändelse, kan vi sälja, överföra eller dela några eller alla av våra tillgångar, inklusive din information. I det här fallet kommer vi att meddela dig innan din personliga information överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Aggregerad data

Vi kan också dela aggregerad information (information om användare som vi kombinerar så att den inte längre identifierar eller hänvisar till en enskild användare) och icke-personligt identifierbar information för industri- och marknadsanalys, demografisk profilering, marknadsföring och reklam och andra affärsändamål.

Cookiepolicy Gudog använder cookies för att skilja mellan användarpreferenser och för att erbjuda bättre funktionalitet i tjänsten. Vid tidpunkten för första åtkomst till tjänsten accepterar användarna olikatyper av cookies som används av tjänsten. Annars (i fall av brist på sådan acceptans), användare måste radera sitt konto. Användare kan blockera cookies genom att aktivera sina webbläsarinställningar för att avvisa cookies. Avvisandet av dessa cookies kan få till följd att användare inte kan använda vissa funktioner i Gudog-tjänsten. Mer information om cookies hittar du via följande länk:

www.allaboutcookies.org

Gudog använder sessionscookies (som upphör när en användare loggar ut från sitt konto) och beständiga cookies (som finns kvar på en användares enhet under en viss tidsperiod eller tills en användare raderar dem). Följande typer av cookies används av Gudog för de syften som förklaras i denna översikt:

● Strikt nödvändiga cookies. För att möjliggöra användning av tjänsten eller tillhandahålla vissa funktioner som en användare har begärt.

● Funktionscookies. För att förbättra tjänstens funktionalitet.● Spårningscookies. Denna typ av cookies kan överleve en användares session. När

maxåldern för en permanent cookie är satt till ett år, då måste det ursprungliga värdet - lagrat i denna cookie - inom det året skickas tillbaka till servern varje gång en användare besökerservern - syftet är att spara en viktig bit information, till exempel hur användaren ursprungligen kom till appen.

● Prestanda cookies. För att förbättra tjänstens funktionalitet. Tjänsten använder cookies kopplade till Google Analytics för att analysera hur användare använder Tjänsten. Det registrerar antalet besökare och det ger Gudog information om deras övergripande beteende- såsom den typiska varaktigheten av ett besök på Tjänsten eller antalet sidor en användare tittar på i genomsnitt.

● Tredjepartscookies: När du interagerar med Tjänsten lagras flera tredjepartscookies i din webbläsare av några av våra analys-/tjänsteleverantörer och marknadsföringspartners.

● Tjänsten kan innehålla elektroniska bilder som kallas webbsignaler, som används för att sammanställa aggregerad statistik för att analysera hur Tjänsten används och kan användasi e-postmeddelanden för att berätta för oss vilka e-postmeddelanden och länkar som har öppnats av mottagarna.

Dina lagliga rättigheter angående din personliga informationI enlighet med EU:s integritetslagstiftning har du följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som vi har:

● Rätt till tillgång: att begära kopior av den information vi har om dig. Där vi enligt lag har tillåtelse att göra det, kan vi avvisa en begäran om åtkomst av särskilda juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran.

● Rätt till rättelse: att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har om dig rättade. Vi kan behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna som tillhandahålls.

● Rätt till radering: att få de uppgifter vi har om dig raderade eller borttagna från våra system. Vi kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl, som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran.

● Rätt att invända: mot behandling av dina personuppgifter när ett allvarligt och legitimt skäl uppstår.

● Rätt att begränsa vår användning av dina uppgifter: att begränsa oss från att använda dina uppgifter eller att begränsa hur vi kan använda dem.

● Rätt att återkalla samtycke: av dina personuppgifter när som helst för vår framtida behandling.

● Rätt till dataportabilitet: att begära dina uppgifter i ett format där de kan överföras till en annan leverantör.

Om du vill utöva någon av rättigheterna som anges ovan, använd kontaktuppgifterna i slutet avdenna integritetspolicy. Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar inom 30 dagar. Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att verifiera din identitet eller för att be om ytterligare information för att förtydliga din begäran.

Om du inte är nöjd med hur din data hanteras av oss har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet i ditt land, men vi uppmanar dig att kontakta oss först med eventuella frågor eller funderingar.

Länkar till tredje parts webbplatserVår tjänst kan från tid till annan innehålla länkar till och från tredjeparts webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, andra användares, vårt partnernätverk, annonsörer, partnerhandlare, nyhetspublikationer, återförsäljare och affiliates. Om du följer en länk till några av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser kan samla in information från dig när du surfar och har sina egna sekretesspolicyer; vi tar inget ansvar eller ansvar för deras insamlingsaktiviteter eller policyer. Kontrollera de individuella policyerna innan du delar information med dessa webbplatser.

Gudog ansvarar inte för några länkar som kan finnas i Tjänsten som leder till och/eller tillåter användare att gå direkt till tredje parts webbplatser, och inte heller för eventuella brott mot skyddetav personuppgifter som kan uppstå i samband med surfande på sådana webbplatser. På grund avdetta måste användare erkänna alla sekretesspolicyer som kan finnas på sådana tredjepartswebbplatser.

Säkerhet för personuppgifterI händelse av och efter upptäckt eller meddelande om ett brott mot säkerheten för personuppgifterna, eller åtkomst av en obehörig person, kommer Gudog att meddela användarna om intrånget sannolikt kommer att påverka deras integritet.

Användare måste följa säkerhetsstandarder, till exempel genom att undvika all obehörig åtkomst till deras enheter och konto. Användare är ensamt ansvariga för användningen av Tjänsten på sin aenheter och IP-adress.

Trots de säkerhetsåtgärder och policyer som Gudog antagit kan en ofelbar säkerhetsnivå integaranteras. Eftersom ingen metod för överföring eller vidarebefordran över Internet eller någon formav elektronisk lagring är 100 % säker, garanterar Gudog inte absolut säkerhet.

Vår policy gentemot barn

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 18 år, och vi samlar inte medvetet in personlig informationfrån barn. Om du blir medveten om att ditt barn har försett oss med personlig information utan ditt samtycke, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan så att vi kan vidta åtgär der föratt ta bort sådan information och avsluta alla konton som ditt barn har skapat hos oss.

Ändringar av denna policy och din skyldighet att informera oss om ändringar Ändringar av denna integritetspolicy kommer omedelbart att publiceras på vår webbplats och du kommer att anses ha accepterat villkoren i integritetspolicyn vid din första användning av webbplatsen efter ändringarna.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under din relation med oss.

Meddelande till dig Om vi behöver förse dig med information om något, oavsett om det är för juridiska, marknadsförings-eller andra affärsrelaterade ändamål, kommer vi att välja det vi anser är det bästa sättet att kontakta dig. Vi kommer vanligtvis att göra detta via e-post eller genom att lägga ett meddelande på vårtjänst. Det faktum att vi kan skicka meddelanden till dig hindrar inte dig från att kunna välja bort vissa typer av kontakter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Gällande lag och jurisdiktion Denna sekretesspolicy regleras av irländsk lag och är föremål för den exklusiva jurisdiktionen för de irländska domstolarna.

KontaktinformationOm du har några frågor eller kommentarer angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta Gudog info@gudog.co.uk